Přeskočit na hlavní obsah

Rozhraní API pro aktualizaci sestav v Power BI Embedded

Datum publikování: 14 března, 2018

 

Rozhraní API pro klonování sestav a klonování dlaždic a řídicích panelů umožňují kopírování obsahu, takže více zákazníků může získat analýzy svých dat s minimálním počtem volání rozhraní API. Nově vydané rozhraní API teď podporuje aktualizaci sestav.

Pokud vaše organizace má různá oddělení nebo jste nezávislý výrobce softwaru (ISV) s více zákazníky, můžete pro každého z nich mít kopii sestavy připojenou k různým datům. Důrazně doporučujeme ukládat analytický obsah pro různé zákazníky nebo oddělení do samostatných pracovních prostorů.

Předpokládejme, že máte 20 zákazníků (nebo 20 oddělení). Zdrojovou sestavu 20krát naklonujete a znovu připojíte, abyste jednotlivým zákazníkům poskytli jejich vlastní zobrazení dat ve vyhrazeném pracovním prostoru. Teď chcete zdrojovou sestavu změnit, opravit nějaké drobné chyby a rozšířit o požadavky některých zákazníků. Pomocí nového rozhraní API můžete automaticky aktualizovat všechny sestavy vytvořené na základě stejné zdrojové sestavy a zachovat přitom původní ID sestavy použité pro vložení a sdílení. To znamená, že případné vylepšení vašich sestav nemá žádný vliv na váš kód.

Výhoda této operace přesahuje rámec klonovaných nebo importovaných sestav. Cílovou sestavu můžete aktualizovat poskytnutím libovolné zdrojové sestavy za předpokladu, že schéma datové sady je v souladu s touto aktualizací. Samotná datová sada v cílové sestavě se nezmění a aktualizovaná datová sada bude i nadále propojená s předchozí datovou sadou.

Všimněte si, že operace aktualizace mění celý obsah sestavy. Po provedení této operace se odstraní všechny vizuály nebo stránky, které nejsou ve zdrojové sestavě. Důrazně doporučujeme poznamenat si zdrojové i cílové ID všech objektů, které klonujete, aby bylo možné operaci aktualizace provést snadno a s minimálním počtem chyb.

  • Power BI Embedded
  • Features

Související produkty