Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Nové funkce pro řízení údržby

Datum publikování: 23 září, 2020

Funkce řízení údržby poskytuje větší míru kontroly nad operacemi údržby platformy při zpracování vysoce citlivých úloh. Pomocí této funkce můžete řídit všechny aktualizace hostitelů, včetně aktualizací bez nutnosti restartování, a to až po dobu 35 dnů. Tato funkce je všeobecně dostupná pro služby Azure Dedicated Host a izolované virtuální počítače.

Ve verzi Preview teď prostřednictvím řízení údržby nabízíme možnost deklarovat opakované časové období údržby, kdy Azure nainstaluje aktualizace platformy do služeb Azure Dedicated Host a izolovaných virtuálních počítačů. Nemusíte už instalovat aktualizace ručně a můžete se spolehnout na to, že Azure zahájí aktualizace v době, kterou určíte.

Kromě toho přidáváme funkci řízení údržby pro automatický upgrade imagí operačního systému ve službě Virtual Machine Scale Sets. Můžete teď deklarovat každodenní časové období údržby, během kterého bude Azure automaticky instalovat image operačních systémů do instancí škálovacích sad. Tato funkce je také ve verzi Preview.

Během období Preview nejsou tyto nové funkce k dispozici na webu Azure Portal.

Další informace o plánované údržbě se škálovacími sadami

Další informace o plánované údržbě pro aktualizace hostitele

  • Služba Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features