Přeskočit na hlavní obsah

Aktualizujte své aplikace Azure App Service tak, aby používaly Microsoft .NET 6 před 13. prosincem 2022.

Datum publikování: 21 března, 2022

Dne 13. prosince 2022 skončí rozšířená podpora pro Microsoft .NET Core 3.1. Po tomto datu se vaše aplikace hostované ve službě App Service budou dál spouštět a existující úlohy nebudou ovlivněny. Už ale nebudeme poskytovat opravy ani služby zákazníkům pro .NET Core 3.1.

Aktualizujte aplikace služby App Service tak, aby používaly .NET 6, což je nejnovější verze s dlouhodobou podporou poskytující tato vylepšení:

  • Jednotná sada základních knihoven a sada SDK, která usnadňuje sdílení kódu mezi libovolnými typy aplikací
  • Zjednodušený vývoj s novými funkcemi jazyka C# 10 a minimálními rozhraními API
  • Opětovné načítání za provozu, které umožňuje provádět změny kódu bez explicitního rekompilování

Doporučená akce

Abyste se vyhnuli potenciálnímu přerušení služeb nebo ohrožení zabezpečení, nejpozději do 13. prosince 2022 proveďte postup aktualizace aplikací App Service, aby používaly .NET 6.

Nápověda a podpora

Pokud máte nějaké dotazy, můžete získat odpovědi od komunitních specialistů na webu Microsoft Q&A. Pokud máte plán podpory a potřebujete technickou pomoc, vytvořte žádost o podporu.

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Retirements