Přeskočit navigaci

Nativní vyhodnocování ve službě Azure SQL Database

úterý 26. září 2017

V Azure SQL Database je teď dostupné nativní vyhodnocování, které umožňuje hodnotit modely Machine Learning generované balíky RevoScaleR nebo revoscalepy z Transact-SQL. Funkce PREDICT umožní vyhodnotit modely v rámci transakcí bez nutnosti volat externí modul runtime jazyka.

Další informace najdete v této v dokumentaci.

Related feedback