Metrics for Logic apps

24. listopadu 2015

Logic apps now have monitoring metrics that give you charts of all the activity in your Logic apps over the past hour. Logic app metrics   The following nine metrics are available at one-minute granularity for the past hour:
  • Run latency: The average time between when a run starts an when it ends
  • Run rate: How many runs start per second
  • Run success latency: The average time between start and end, but only for successful runs
  • Run success percentage: The number of successful runs divided by the total
  • Runs cancelled: The number of runs you've cancelled
  • Runs completed: The number of completed runs, irrespective of status
  • Runs failed: The number of runs that failed
  • Runs started: The number of runs that started in that minute
  • Runs succeeded: The number of runs that completed successfully
To enable these metrics, scroll to the Monitoring group at the bottom of your Logic app. You will see the following message: Monitoring may not be enabled. Click here to turn on diagnostics. Click there, and switch the Status to On. Select a Storage Account to store your metrics, and be sure to select the Metrics check box. Then click Save. Within a few minutes, metrics will start appearing if your Logic app has activity.

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace