Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Vylepšení upozornění na metriky Azure Monitoru

Datum publikování: 02 září, 2020

Navýšení kvóty na 5 tisíc

Počet pravidel upozornění na metriky, které můžete definovat v rámci předplatného, se zvýšil na 5 000.

Úpravy značek

Pravidla upozornění na metriky teď podporují aktualizace pomocí operace HTTP PATCH, která umožňuje aktualizovat vlastnosti pravidel upozornění a spravovat značky stávajících pravidel upozornění na metriky.

Definování skupiny akcí z jiného předplatného

Nově můžete definovat pravidlo upozornění na metriky, které monitoruje prostředek v jednom předplatném a je nakonfigurované tak, aby aktivovalo skupinu akcí, která se nachází v jiném předplatném.

Nové typy prostředků povolené pro upozornění na metriky

Pro upozornění na metriky byla povolena celá řada typů prostředků (např. účty Maps, konfigurace aplikací, systémová témata Event Gridu).

Upozornění na metriky sítě virtuálních počítačů

Nově se podporuje upozorňování na následující síťové metriky virtuálních počítačů: Celkový příchozí síťový provoz, Celkový odchozí síťový provoz, Příchozí toky, Odchozí toky, Maximální rychlost vytváření příchozích toků, Maximální rychlost vytváření odchozích toků.

Vytvoření pravidla upozornění pro vlastní metriku, která ještě není vygenerovaná

Nově můžete vytvořit pravidla upozornění pro vlastní metriky ještě dřív, než se vygenerují.

Definování až pět podmínek pro pravidla upozornění na metriky vytvořená prostřednictvím webu Azure Portal

V jednom pravidle upozornění teď můžete nakonfigurovat až 5 podmínek a spojit je tak dohromady.

Vyloučení hodnot dimenzí pro pravidla upozornění na metriky vytvořená prostřednictvím webu Azure Portal

Při definování pravidla upozornění pro metriku, která zpřístupňuje dimenze prostřednictvím webu Azure Portal, můžete hodnoty dimenzí vyloučit výběrem operátoru ' ' (exclude).

Vylepšení PowerShellu

Když vytváříte nebo aktualizujete pravidlo upozornění na metriku pomocí rutiny Add-AzMetricAlertRuleV2, můžete ho přidružit ke skupině akcí pouhým přiřazením parametru -ActionGroupId.

Prostřednictvím vyhrazené powerhellové rutiny Add-AzWebtestAlertRule je také k dispozici možnost vytvoření pravidla upozornění na metriku, která monitoruje test dostupnosti Application Insights.

Další informace

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty