Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Storage: Podpora neměnnosti objektů blob připojení je nyní všeobecně dostupná

Datum publikování: 18 března, 2020

Ukládejte klíčové obchodní datové objekty v nesmazatelném a neměnném stavu po dobu uživatelem zadaného intervalu uchovávání informací s využitím neměnného úložiště pro Azure Blob Storage.

Objekty blob připojení umožňují přidání nových datových bloků na konec objektu a jsou optimalizované pro operace připojování dat vyžadované scénáři auditování a protokolování.

Nové nastavení allowProtectedAppendWrites je rozšířením podpory neměnnosti úložiště objektů blob na úrovni kontejneru. Nově může objekt blob připojení vytvořený v kontejneru chráněném zásadami neměnnosti dál přidávat nové bloky dat na konec stávajících objektů blob připojení pomocí rozhraní API AppendBlock. Přidat lze pouze nové bloky a žádné existující bloky nelze upravovat ani odstraňovat. Celý objekt blob připojení se všemi svými bloky je chráněný proti změně po dobu trvání definovaných zásad uchovávání informací.

Další informace o neměnnosti

  • Azure Blob Storage
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security