Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Aktivita kopírování služby Azure Data Factory podporuje pokračování z posledního neúspěšného spuštění

Datum publikování: 17 ledna, 2020

Aktivita kopírování služby Azure Data Factory při kopírování souborů mezi souborovými úložišti dat, včetně úložišť Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, Azure Data Lake Storage Gen2 a řady dalších, podporuje pokračování z posledního neúspěšného spuštění. Využijte tuto funkci ke snadnému a výkonnému ingestování nebo migraci velkého množství dat, například z Amazonu S3 do služby Azure Data Lake Storage Gen2. Při opakovaném pokusu o aktivitu kopírování nebo ručním opětovném spuštění z neúspěšné aktivity v kanálu bude aktivita kopírování pokračovat tam, kde poslední spuštění selhalo.

Další informace.

  • Azure Data Factory
  • Features

Související produkty