Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Zvládání výkonových špiček disků na úrovni virtuálních počítačů

Datum publikování: 13 května, 2020

Zvládání výkonových špiček disků na úrovni virtuálních počítačů je nová funkce, která vašemu virtuálnímu počítači umožňuje každý den krátkodobě zvýšit výkon V/V disku a propustnost v MiB/s pro hladké zpracování nepředvídaného nárůstu diskových přenosů a rychlé zpracování dávkových úloh. Tato funkce je teď povolená na všech virtuálních počítačích Azure řady Lsv2 a podpora dalších řad a typů virtuálních počítačů už se chystá. Tato funkce nevyžaduje žádné další náklady a je ve výchozím nastavení povolená.

Zvládání výkonových špiček nabízíme také u našich disků SSD úrovně Premium i pro velikosti P20 (512 GB) a menší. Naše produkty pro zvládání výkonových špiček fungují nejlépe, pokud se použijí současně v rámci jednoho řešení. Tímto způsobem můžete dosáhnout skvělého základního výkonu i výkonu ve špičkách, aniž by bylo potřeba nadměrné zřizování virtuálních počítačů nebo disků pro zajištění maximálního výkonu.

Mezi příklady scénářů, u kterých zvládání výkonových špiček může být efektivní, patří:

  • Zpracování dávkových úloh. Některé aplikační úlohy mají cyklickou povahu – po většinu doby vyžadují základní výkon a jenom krátce vyžadují vyšší výkon. Například účetní program, který denně zpracovává transakce vyžadující malý objem diskových přenosů, na konci měsíce provádí odsouhlasení sestav, což vyžaduje větší objem diskových přenosů.
  • Připravenost na provozní špičky. U webových serverů a jejich aplikací může za neočekávaných okolností dojít k prudkému nárůstu provozu. Díky tomu, že webové servery jsou podporované disky a virtuálními počítači se zvládáním výkonových špiček, dokážou hladce zvládnout provozní špičky a díky zkrácení doby načítání pod velkým tlakem vylepšují zákaznické prostředí.
  • Cenová výhodnost. Teď můžete nasazovat virtuální počítače pro průměrný případ použití, a ne pro špičkový výkon. Za předpokladu, že nová omezení pro zvládání výkonových špiček pokrývají požadavky špičkového výkonu a že špičkový výkon je potřeba méně než 30 minut denně, nemusíte už nadměrně zřizovat virtuální počítače, aby zvládaly vaše úlohy, a můžete ušetřit.

Další informace

  • Spravované disky
  • Services

Související produkty