Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Rutiny AzureRM.Automation ve verzi Preview

Datum publikování: 26 září, 2018

Vydali jsme rutiny AzureRM.Automation ve verzi Preview. Tato verze obsahuje nové rutiny pro funkce Update Management a Správa zdrojového kódu.

Tyto moduly ve verzi Preview najdete v Galerii prostředí PowerShell.

Tento modul můžete také získat spuštěním příkazu:

Install-Module -Name PowerShellGet

Tento příkaz získá nejnovější verzi modulu PowerShellGet. Aby byl parametr -AllowPrerelease dostupný, musíte restartovat relaci PowerShellu.

Jakmile budete mít nejnovější verzi PowerShellGet, můžete verzi Preview rutin AzureRM.Automation získat spuštěním příkazu:

Install-Module -Name AzureRM.Automation –AllowPrerelease

Mezi nové rutiny patří:

Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateMachineRun
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateRun
New-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Remove-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration

Get-AzureRmAutomationSourceControl
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJobOutput
New-AzureRmAutomationSourceControl
Remove-AzureRmAutomationSourceControl
Start-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Update-AzureRmAutomationSourceControl

Kompletní seznam dostupných rutin získáte spuštěním příkazu Get-Command -Module AzureRM.Automation po dokončení instalace.

  • Management
  • SDK and Tools