Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Podpora Azure Backup pro velké disky do 30 TB je teď ve veřejné verzi Preview

Datum publikování: 12 září, 2019

Podpora Azure Backup větších a výkonnějších spravovaných disků Azure až do velikosti 30 TB je nyní ve veřejné verzi Preview. Tato verze Preview poskytuje produkční úroveň podpory pro spravované virtuální počítače.

Klíčové funkce:

  • Podpora velkých disků – Zálohy vašich virtuálních počítačů (včetně všech disků do velikosti 30 TB a maximální celkové velikosti všech disků ve virtuálním počítači do 256 TB) by měly bezproblémově fungovat bez vlivu na stávající zálohy. Pokud je virtuální počítač už nakonfigurovaný pro Azure Backup, není k provozování záloh těchto velkých disků potřeba žádná akce uživatele. Zálohy velkých disků se provedou automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.
  • Oddělení úlohy zálohování do dílčích úloh – Součástí této verze Preview je také oddělení úlohy zálohování do dvou dílčích úloh – pořízení snímku a přesun dat do trezoru. S touto funkcí můžou běžet dvě zálohy stejného virtuálního počítače současně, ale v každé z obou fází (pořízení snímku a přesun dat do trezoru) může být jen jedna dílčí úloha.  Toto oddělení zabrání scénářům, kdy úloha zálohování selhala kvůli stále probíhající úloze zálohování z předchozího dne.

Poznámka: Všechny virtuální počítače Azure s velkými disky, které mají nakonfigurované zálohování, by měly být úspěšně zazálohovány.

P.S. Šifrované virtuální počítače s velikostí disku přesahující 4 TB se v rámci této verze Preview nepodporují.

  • Azure Backup
  • Features

Související produkty