Přeskočit navigaci

Azure PowerShell 0.8.6

pondělí 4. srpna 2014

This Azure PowerShell release includes:
 • Non-interactive login support for Microsoft organizational accounts with Add-AzureAccount -Credential
 • Cloud service cmdlet upgrades to Azure SDK 2.4
 • Compute updates:
  • PowerShell DSC VM extension
   • Get-AzureVMDscExtension
   • Remove-AzureVMDscExtension
   • Set-AzureVMDscExtension
   • Publish-AzureVMDscConfiguration
  • Added CompanyName and SupportedOS parameters to Publish-AzurePlatformExtension
  • New-AzureVM will display a warning instead of an error when the service already exists in the same subscription
  • Added Version parameter to generic service extension cmdlets
  • Changed the ShowInGUI parameter to DoNotShowInGUI in Update-AzureVMImage
 • SQL Database updates:
  • Added OfflineSecondary parameter to Start-AzureSqlDatabaseCopy
  • Database copy cmdlets will return two more properties: IsOfflineSecondary and IsTerminationAllowed
 • Windows Azure Pack updates:
  • New-WAPackCloudService
  • Get-WAPackCloudService
  • Remove-WAPackCloudService
  • New-WAPackVMRole
  • Get-WAPackVMRole
  • Set-WAPackVMRole
  • Remove-WAPackVMRole
  • New-WAPackVNet
  • Remove-WAPackVNet
  • New-WAPackVMSubnet
  • Get-WAPackVMSubnet
  • Remove-WAPackVMSubnet
  • New-WAPackStaticIPAddressPool
  • Get-WAPackStaticIPAddressPool
  • Remove-WAPackStaticIPAddressPool
  • Get-WAPackLogicalNetwork
You can download and install the Azure PowerShell modules through Microsoft Web Platform Installer.

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace