Přeskočit na hlavní obsah

Protokoly Azure Monitoru – ⁠Zavádění omezování souběžných dotazů

Datum publikování: 30 dubna, 2020

Aby se zajistilo, že protokoly Azure Monitoru budou poskytovat konzistentní prostředí pro všechny uživatele, postupně se zavádí nový limit souběžnosti. Ten pomůže zajistit ochranu před uživateli, kteří odesílají nadměrné množství dotazů najednou, které potenciálně můžou přetížit systémové prostředky a ohrozit rychlost odezvy. U některých uživatelů se to projeví okamžitě a u ostatních během jednoho nebo dvou měsíců, jakmile se zavádění dokončí. Tyto limity jsou navržené tak, aby k omezování docházelo pouze ve scénářích extrémního využití, a ne v případě obvyklého využití. 

Pokud již některý uživatel má spuštěných pět dotazů, všechny nové dotazy se zařadí do fronty souběžnosti daného uživatele. Jakmile jeden ze spuštěných dotazů skončí, z fronty se přetáhne další dotaz a spustí se. Dotazů z pravidel upozornění se to netýká.

Pokud dotaz čeká ve frontě déle než 2,5 minuty, aniž by se spustil, ukončí se s chybovou odpovědí HTTP s kódem 429. 

Jakmile počet dotazů ve frontě dosáhne 40, všechny další dotazy se zamítnou s kódem chyby HTTP 429. Tento počet nezahrnuje pět dotazů, které můžou být spuštěné současně.

Pokud kvůli novým limitům dochází k omezování vašich dotazů:

  • Optimalizujte své dotazy na protokoly.
  • Řídicí panely a sešity můžou v jediném zobrazení obsahovat několik dotazů, které při každém načtení nebo aktualizaci způsobí skokové generování velkého množství dotazů. Zvažte jejich rozdělení do několika zobrazení, která se budou načítat na vyžádání.
  • V Power BI zvažte extrahování pouze agregovaných výsledků místo nezpracovaných protokolů.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty