Přeskočit na hlavní obsah

Rozhraní API Azure Maps Elevation a čtverce DEM služby Render V2 se 5. května 2023 vyřadí z provozu

Datum publikování: 24 března, 2023

Obecná dostupnost služeb Azure Maps Elevation a čtverců DEM služby Render V2 se 5. května 2023 vyřadí. Po tomto datu už nebudou služby Elevation a identifikátory DEM TilesetID dostupné ani podporované a volání rozhraní API selžou. Ostatních rozhraní API, služeb a TilesetID služby Azure Maps se toto oznámení o vyřazení netýká. 

Z provozu se vyřadí následující služby Elevation: 

Z provozu se vyřadí následující čtverce DEM ve službě Render V2 – Get Map Tile

  • microsoft.dem 
  • microsoft.dem.contours 

Požadovaná akce 

Abyste se vyhnuli přerušení služeb ve svých aplikacích, zkontrolujte následující možnosti migrace a nejpozději do 5. května 2023 proveďte příslušný přechod: 

Další informace 

Pokud máte nějaké dotazy, můžete získat odpovědi od komunitních specialistů na webu Microsoft Q&A. Pokud máte plán podpory a potřebujete technickou pomoc, vytvořte žádost o podporu

  • Azure Maps
  • Retirements

Související produkty