Přeskočit navigaci

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning

pondělí 15. května 2017

Azure IoT Hub Device Provisioning zjednodušuje proces registrace tím, že organizacím umožňuje automaticky registrovat a zřizovat zařízení do služby IoT Hub. Jedná se o bezpečný a škálovatelný způsob, jak šetřit čas i prostředky. Služba IoT Hub Device Provisioning umožňuje plně automatizované zřizování do správného centra IoT, které nevyžaduje zásah člověka, a v současné době ji využívají uživatelé v rané fázi k ověřování různých scénářů nasazení řešení.

Další informace o automatickém zřizování zařízení do služby Azure IoT Hub.

Related feedback