Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Modul runtime služby Azure Functions verze 3.0 je teď obecně dostupný

Datum publikování: 23 ledna, 2020

Služba Azure Functions 3.0 je teď obecně dostupná, takže je teď možné vytvářet a nasazovat funkce s využitím modulu runtime verze 3.0 v provozním prostředí. Tato nová verze modulu runtime služby Functions přináší nové funkce, včetně možnosti cílit na .NET Core 3.1 a Node 12. Je také výrazně zpětně kompatibilní, takže většinu existujících aplikací běžících na starších jazykových verzích by mělo být možné upgradovat na verzi 3.0 a spouštět bez jakýchkoli změn kódu. Aplikace používající tuto novou verzi modulu runtime v produkčním prostředí získají podporu. Podrobné informace o vytváření nebo migraci na tuto verzi 3.0 pro produkční prostředí najdete v dokumentaci ke službě Azure Functions.

Aplikace, které používají starší verze modulu runtime služby Azure Functions, budeme i nadále podporovat a verzi 1.0 ani verzi 2.0 momentálně nevyřazujeme. Zákazníci se službou Azure Functions cílící na 1.0 nebo 2.0 budou pro aplikace běžící v Azure také dál dostávat opravy a aktualizace zabezpečení, a to pro modul runtime Azure Functions i pro základní modul runtime .NET. O vyřazení hlavních verzí z provozu plánujeme informovat nejméně rok předem, aby uživatelé mohli migrovat svoje aplikace na novější verzi.

A nakonec bychom vám chtěli poděkovat za vaše zapojení během období Preview verze 3.0. Zpětná vazba, kterou jsme díky vaší vysoké angažovanosti dostali, nám umožnila dosáhnout tohoto milníku společně. Těšíme se, že budeme oznamovat zajímavé aktualizace Azure Functions a bezserverového prostředí i v nadcházejících letech.

Pokud při aktualizaci vašich aplikací na verzi 3.0 narazíte na nějaké potíže, otevřete problém v našem úložišti GitHub.

Sledujte nás na Twitteru, kde najdete nejnovější zprávy, obsah a podporu komunity.

  • Azure Functions
  • Features
  • Services

Související produkty