Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace Azure Firewallu – květen 2020

Datum publikování: 26 května, 2020

V Azure Firewallu jsou teď k dispozici dvě nové klíčové funkce, vynucené tunelování a filtrování SQL FQDN. Kromě toho zvyšujeme limit počtu veřejných IP adres ze 100 na 250, a to pro DNAT i SNAT.

Tato funkce bude k dispozici pro Azure Firewall zákazníkům ve výchozím nastavení, takže není potřeba se registrovat.

Tyto funkce využijete pro následující scénáře: 

  • Konfigurace výchozí trasy (0.0.0.0/0) v podsíti AzureFirewallSubnet nebo publikování výchozí trasy k bráně firewall přes BGP (pro odeslání veškerého provozu na místní nebo nedaleké virtuální síťové zařízení).  
  • Filtrování odchozího provozu SQL pomocí pravidel aplikací. Podporuje se jenom režim proxy SQL. Podpora režimu přesměrování je nezávazně naplánovaná na konec roku 2020. 
  • Využití až 250 veřejných IP adres v Azure Firewallu pro DNAT i SNAT.

Tyto funkce jsou zahrnuté ve standardní skladové položce Azure Firewall, takže cena se nemění.

Další informace o počtu veřejných IP adres

Další informace o filtrování SQL

Další informace o vynuceném tunelování

  • Security