Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Content Delivery Network ze stroje pravidel Verizonu upgraduje na V4

Datum publikování: 27 května, 2020

V rámci služby Azure Content Delivery Network od Verizonu je migrace stroje pravidel Verizon Premium verze 3 (V3) na stroj pravidel Verizon verze 4 (V4) naplánovaná od 27. května 2020 a předpokládá se, že bude dokončena do 10. června 2020. Během této migrace neočekáváme žádné výpadky. Po dokončení migrace se v uživatelském rozhraní účtů Verizon Premium zobrazí aktualizace a budou k dispozici některé další funkce. Projděte si kompletní seznam změn a upgradů. Vaše aktuální úlohy to nijak neovlivní.

Tady je několik dalších funkcí, které se budou ve verzi V4 zahrnuté:

  • Přípravné prostředí: Poskytuje bezpečný pracovní prostor pro testování kompatibility nové konfigurace stroje pravidel s napodobením provozu lokality.
  • Koncepty: Skládají se z jednoho nebo více pravidel, která jsou určena k identifikaci požadavků a sady akcí, které na ně budou aplikovány. Koncept představuje probíhající práci, která umožňuje časté aktualizace konfigurace, aniž by to ovlivnilo provoz lokality.
  • Zásady: Umožňují vytvářet, ukládat a spravovat víc variant vašich pravidel. Vrácení zpět k dříve nasazené verzi. Příprava pravidel pro konkrétní události předem (např. pravidlo, které přesměruje provoz na základě údržby iniciované zákazníkem).
  • Žádost o nasazení: Poskytují jednoduchý postup, pomocí kterého se dá zásada rychle použít v přípravném nebo produkčním prostředí. K dispozici je historie žádostí o nasazení, které usnadňují sledování změn použitých v těchto prostředích.
  • Nezávislé logické výrazy: Podmínky shody pro pravidlo teď mohou být nakonfigurované tak, aby se vzájemně vylučovaly (tj. výběr první shody), nebo byly nezávislé (tj. shoda).
  • Doplňková aktualizace portálu: Poskytuje nové uživatelské rozhraní, které usnadňuje nastavení pravidel. Celkový počet povolených pravidel není nijak omezený. Celkový počet shod a funkcí v rámci pravidla není nijak omezený.

Další informace

  • Content Delivery Network
  • Services

Související produkty