Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Rozšíření oblastí pro správu verzí objektů blob v Azure ve verzi Public Preview

Datum publikování: 16 července, 2020

Správa verzí objektů blob v Azure automaticky zachovává předchozí verze objektů a identifikuje je pomocí ID verzí. Pomocí časových razítek ID verzí můžete vypisovat aktuální objekty blob i předchozí verze. V případě chybné úpravy nebo odstranění dat aplikací nebo jinými uživateli můžete také získat přístup k předchozím verzím dat a obnovit je jako nejnovější verzi.

Mezi oblasti Preview jsme nově zařadili USA – východ 2, USA – střed a Severní a Západní Evropu. Tuto funkci můžete začít používat ve verzi Preview v jakýchkoli stávajících nebo nových účtech úložiště pro obecné účely (GPv2) v těchto oblastech.

Další informace.

  • Azure Blob Storage
  • Features