Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Jsou k dispozici aktualizace služby Azure Batch

Datum publikování: 22 dubna, 2019

Prohlédněte si nejnovější aktualizace služby Azure Batch:

 • Soubory prostředků úloh
  • Úlohy mohou mít seznam souborů prostředků, které se stáhnou do uzlu dřív, než se úloha spustí. Dřív bylo možné zadat jenom seznam jednotlivých objektů blob úložiště. To znamená, že seznam souborů bylo potřeba znát a existovalo omezení počtu položek v seznamu. Nově může soubor prostředků určovat kontejner úložiště a volitelnou předponu objektů blob. To umožňuje stažení velkého počtu souborů v kontejneru úložiště. Není potřeba mít seznam konkrétních souborů. Adresou URL souboru prostředku navíc může být libovolná adresa URL protokolu HTTP a nemusí to být adresa URL úložiště objektů blob v Azure. Přidali jsme nový článek popisující rozšířené možnosti souborů prostředků.
 • Maximální doba života úloh
 • Výchozí doba uchování úloh
  • Doba uchování úloh určuje, kdy služba Batch může vyčistit data starých úloh na uzlech fondu. Výchozí doba uchování úloh se změnila z neomezené na 7 dnů a pomáhá tak předcházet problémům způsobeným zaplněním disků uzlu fondu. Doba uchování úlohy je určená jako součást omezení úlohy.
 • Fondy
  • Fondy založené na Azure Cloud Services teď mohou určit řadu operačních systémů 6, což odpovídá Windows Serveru 2019. Řada operačních systémů se zadává v konfiguraci cloudových služeb fondu.
  • Fondy cloudových služeb teď podporují úlohy s nastavenou vlastností OutputFile, která po dokončení úlohy zajišťuje automatické zkopírování souborů do úložiště objektů blob v Azure.
  • Pro fondy virtuálních počítačů s Windows je možné zadat LoginMode.
 • Informace o nákladech služby Batch
  • Náklady spojené s účty Batch jsou k dispozici ve službě Azure Cost Management. Informace o nákladech se zobrazují pro každý fond. Tyto informace se také zobrazují v Batch Exploreru.
 • Nástroj Batch Explorer
  • Batch Explorer je komplexní klient pro různé platformy, který pomáhá ladit a monitorovat účty Batch.  V posledních měsících byla provedena řada aktualizací. Batch Explorer je teď obecně dostupný s verzí 2.0.
 • Batch Rendering
  • Do imagí virtuálních počítačů pro vykreslování byly přidány nové verze vykreslovacích aplikací. Nejnovější aplikace a verze aplikací jsou uvedeny v tomto článku.
  • Výrazně byl vylepšen modul plug-in poskytovatele cloudu Azure pro správce vykreslování Thinkbox Deadline. Další informace najdete na stránce projektu, kde můžete také přispět.
  • Verze Preview Azure Render Farm Manageru umožňuje jednodušší správu, monitorování a konfiguraci Azure s využitím správců vykreslování Qube nebo Deadline.
 • Značka služby NSG
  • Pro službu Batch teď existuje nová značka, BatchNodeManagement, kterou můžete využívat v NSG k umožnění komunikace mezi uzly fondu a službou Batch. 
    

 

 • Batch
 • Features

Související produkty