Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace služby Azure API Management z 24. října

Datum publikování: 25 října, 2018

Nejnovější aktualizace služby Azure API Management zahrnuje tyto opravy chyb, změny a nové funkce:

Kompletní trasování s využitím Azure Application Insights. Do naší integrace s Application Insights jsme přidali podporu pro protokol korelace HTTP, aby bylo možné trasovat požadavky od klienta až k back-endu.

Výkonnější výrazy. Do seznamu typů .NET Framework dostupných z výrazů zásad jsme přidali typ System.Net.WebUtility obsahující užitečné metody pro kódování a dekódování URL a HTML.

Rychlejší nasazení konfigurace. Optimalizovali jsme nasazení z implementace Gitu. Běží teď 3krát až 5krát rychleji.

Flexibilnější ověřování JWT. Je teď možné využívat výrazy pro atribut oddělovače elementu claim zásad validate-jwt.

Spolehlivější trasování konzoly. Opravili jsme chybu, která nám bránila v generování trasování pro žádosti splňující obory zásad, které obsahují zásadu set-variable použitou k uložení objektu IResponse.

Tuto aktualizaci jsme zahájili 24. října 2018. Instance služby se upgradují po dávkách. Než se aktualizují všechny aktivní instance služby, obvykle to trvá asi týden nebo i déle.

  • API Management
  • Features

Související produkty