Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Aktualizace služby Azure API Management – červen 2020

Datum publikování: 11 června, 2020

Pravidelná aktualizace služby Azure API Management byla zahájena 10. června 2020 a kromě jiných vylepšení obsahuje následující nové funkce, opravy chyb a změny. Aktualizace vaší služby API Management může trvat i déle než týden.

Novinka

 • Zásady Validate-jwt nově podporují ověřování JWR s šifrováním a podpisem RSA s využitím načteného certifikátu:
  • Atribut certificate-id podpisového klíče vystavitele určuje identifikátor entity certifikátu.
  • Atribut n podpisového klíče vystavitele určuje modulo RSA s kódováním base64url.
  • Atribut e podpisového klíče vystavitele určuje parametr exponentu RSA s kódováním base64url.
  • Atribut certificate-id dešifrovacího klíče určuje identifikátor entity certifikátu.
 • API Management teď podporuje dekompresi streamů zabalených jako zlib metodou deflate.
 • Brána rozhraní API v místním prostředí teď podporuje protokolování JSON do standardního výstupního zařízení.
 • Brána rozhraní API v místním prostředí teď podporuje protokolování místní telemetrie do koncového bodu DNS přes UDP.

Změněno

 • Zóna DNS monitorování metrik se změnila z .nsatc.net na .microsoftmetrics.com. IP adresy serverů se nezměnily.
 • Název hostitele uzlu je teď zahrnutý do prezenčního signálu brány rozhraní API v místním prostředí.
 • API Management teď umožňuje nahrávání certifikátů bez privátního klíče. Existence privátního klíče se kontroluje během změn konfigurace (zásady ověřování/certifikace, entita back-endu a entita hostnameConfiguration brány) a za běhu pro výrazy zásad.
 • Změnily se vlastnosti telemetrie Application Insights:
  • Vlastní vlastnost Apim Request Id se přejmenovala na Request Id.
  • Vlastní vlastnost ApimanagementRegion se přejmenovala na Region.
  • Vlastní vlastnost ApimanagementServiceName se přejmenovala na Service Name.
  • Název operace pro telemetrii požadavků teď má formát api_id;rev=api_revision - operation_id, pokud se rozhraní API a operace spárují. V opačném případě se použije starý formát HTTP_VERB - request_url.

Vývojářský portál dodržuje životní cyklus nezávislých vydání verzí a na GitHubu je k dispozici protokol změn před vydáním.

 

 • API Management
 • Features

Související produkty