Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Podpora Azure Red Hat OpenShift 4.X a OpenShift 4.X ve službě Azure Monitor pro kontejnery ve verzi Preview

Datum publikování: 29 dubna, 2020

Azure Monitor pro kontejnery teď rozšiřuje podporu monitorování o clustery Kubernetes hostované v Azure Red Hat OpenShift verze 4.x a OpenShift verze 4.x. Tato podpora je v současné době ve verzi Preview.

Azure Monitor pro kontejnery v Azure Red Hat OpenShift nabízí podobné funkce jako monitorování AKS, mezi které patří:

  • Přehled o výkonu díky shromažďování metrik paměti a procesoru z kontrolerů, uzlů a kontejnerů, které jsou k dispozici v Kubernetes
  • Vizualizace prostřednictvím sešitů a na webu Azure Portal
  • Upozorňování a dotazování historických dat pro účely řešení potíží
  • Konfigurace metrik Prometheus

Další informace.

Připojení clusteru Azure Red Hat OpenShift 4.X se provádí přes Helm a Azure CLI. Další informace o připojení Azure Red Hat OpenShift 4.X

Připojení clusteru OpenShift 4.X se také provádí přes Helm a Azure CLI. Další informace o připojení OpenShift 4.X

  • Azure Monitor
  • Services

Související produkty