Přeskočit navigaci

App Service Environment verze 1 a verze 2 se 31. srpna 2024 vyřadí z provozu

Datum publikování: 28 března, 2022

V srpnu 2021 jsme oznámili, že se služba Azure Cloud Services (Classic) dne 31. srpna 2024 vyřadí z provozu. Vzhledem k tomu, že App Service Environment verze 1 a verze 2 běží ve službě Azure Cloud Services (Classic), vyřadíme ke stejnému datu z provozu i App Service Environment verze 1 a verze 2. Nejpozději do tohoto data migrujte na prostředí App Service Environment verze 3.

App Service Environment je funkce služby App Service, která poskytuje plně izolované a vyhrazené prostředí pro bezpečné spouštění aplikací Azure App Service ve velkém měřítku. App Service Environment verze 3 se snadněji používá, běží na výkonnější infrastruktuře, která může mít až 8 jader a 32 GB RAM s vyšší rychlostí škálování pro Windows i Linux, a má mnohem jednodušší síťovou topologii. Tady je rychlé porovnání mezi funkcemi App Service Environment verze 1 a verze 2 a verzí 3.

App Service Environment verze 1 a verze 2

App Service Environment verze 3  

  • Nutná správa škálování front-endu 

  • App Service Environment verze 3 běží na novější a výkonnější infrastruktuře služby Virtual Machine Scale Sets. 

  • Žádný přístup přes globální peering  

  • Aplikace v rámci interní funkce VIP App Service Environment verze 3 jsou dostupné přes globální peering.  

  • Paušální poplatek za každý App Service Environment  

  • Úspora nákladů díky eliminaci poplatku a přístupu k cenám rezervovaných instancí.  

Po 31. srpnu 2024 už se App Service Environment verze 1 a verze 2 nebudou podporovat a tyto App Service Environmenty a aplikace, které na nich běží, už nebudou k dispozici. 

Požadovaná akce 

Pokud chcete zabránit přerušení služeb, postupujte podle těchto kroků a nejpozději do 31. srpna 2024 proveďte migraci na App Service Environment verze 3.       

Nápověda a podpora  

Pokud máte nějaké dotazy, můžete získat odpovědi od komunitních specialistů na webu Microsoft Q&A. Pokud máte plán podpory a potřebujete technickou pomoc, vytvořte prosím žádost o podporu.   

  • App Service
  • Retirements

Související produkty