Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Podpora Linuxu ve verzi Preview pro vlastní virtuální sítě v Azure Container Instances

Datum publikování: 25 září, 2018

Nyní můžete zřizovat kontejnery Linuxu do nových nebo existujících virtuálních sítí pomocí Azure Container Instances. Tato podpora je pro Linux nyní ve verzi Preview ve dvou oblastech: Západní USA a Západní Evropa.

Dříve nebylo možné spouštět Container Instances ve vlastních virtuálních sítích a přiřazovat privátní IP adresy skupinám kontejnerů. Podpora byla limitována na přiřazení veřejné IP adresy s volitelnými názvy DNS nebo na omezení příchozí konektivity k vašemu kontejneru.

Nyní můžete připojit Container Instances ke stávající síťové infrastruktuře delegováním podsítě k prostředku ContainerGroups. To umožňuje, aby služba Container Instances přijímala privátní IP adresy, spravovala odchozí internetovou konektivitu, komunikovala bezpečně s ostatními prostředky ve stejné virtuální síti, komunikovala s koncovými body služby a komunikovala s místními prostředky připojenými prostřednictvím Azure ExpressRoute.

Toho můžete dosáhnout pomocí jediného příkazu az container create, ve kterém zadáte podrobnosti o virtuální síti a podsíti, ke které se chcete připojit.

az container create –resource-group myRG –name myContainer –location westus –vnet mynetwork –subnet mysubnet –image Microsoft/aci-helloworld

Podporují se také šablony Azure Resource Manageru a sady SDK. Stačí se odkázat na prostředek profilu sítě v konfiguraci nasazení pro skupiny kontejnerů.

Další informace o tom, jak můžete používat virtuální sítě s Container Instances, najdete v dokumentaci o integraci virtuálních sítí. 

Pokud chcete napsat svůj názor nebo zadat požadavky na funkce, navštivte web UserVoice.

  • Container Instances
  • Virtual Network
  • Features