Rozwiązania SAP na platformie Azure

Uruchamiaj rozwiązania SAP w scenariuszach programowania, testowania oraz produkcji na platformie Azure

Uruchamianie już używanych rozwiązań SAP na platformie Azure

Rozwiązania SAP na platformie Azure pomogą Ci zoptymalizować planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP, enterprise resource planning) w chmurze dzięki swojej niezawodności, funkcjom zabezpieczeń oraz skalowalnej infrastrukturze platformy Azure z certyfikatem SAP.

From small to big: Run your largest SAP HANA workloads on SAP certified VMs on Azure. Handle transactions and analytics in-memory on a single data copy to accelerate your business processes, gain business intelligence, and simplify your IT environment.

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure daje następujące korzyści:

 • Maszyny wirtualne na żądanie z serii M z certyfikatem systemu SAP HANA i możliwością skalowania w górę do 4 TB.
 • Up to 12 TB memory with Mv2 VMs, the largest certified SAP HANA VMs in the public cloud.
 • Purpose-built SAP HANA instances that scale up to 20 TB on a single node also supporting persistent memory.
 • Opcja skalowania w poziomie możliwości systemu SAP HANA do 60 TB z autoryzacją jednostki TDIv4 oraz 120 TB z autoryzacją jednostki TDIv5.
 • Umowa SLA na poziomie 99,99 procent dla dużych wystąpień w parze o wysokiej dostępności i umowa SLA na poziomie 99,9 procent dla pojedynczego dużego wystąpienia platformy SAP HANA.
Coats
"By moving SAP HANA to Azure, we have been able to speed up planning cycles and accelerate delivery of finished goods to our customers. Our whole production engine can now speed up."
Richard Cammish, dyrektor ds. informatyki, Coats

Cennik SAP HANA

Jedna maszyna wirtualna platformy Azure na serwer SAP HANA, tylko platforma bazy danych

Przykład: Natywne aplikacje HANA | Instalacja dwuwarstwowa

Rozmiar bazy danych Typ systemu Szacowany koszt miesięczny
192 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
256 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
512 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
1 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
1.7 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
2 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
3 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
4 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
6 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
*Koszt miesięczny będzie oparty na rzeczywistym użyciu usług platformy Microsoft Azure i będzie różny od podanych szacunków. Systemy działają zgodnie z publiczną dokumentacją, uwzględniając także magazyn kopii zapasowych.

Ten inteligentny zestaw ERP został zaprojektowany specjalnie pod kątem przetwarzania w pamięci. Niezależnie od tego, czy chcesz wdrożyć rozwiązanie SAP S/4HANA od nowa, czy przeprowadzić migrację z pakietu SAP Business Suite do rozwiązania SAP S/4HANA, platforma Azure zapewnia pełne wsparcie.

SAP S/4HANA na platformie Azure oferuje następujące korzyści:

 • Bezproblemowa łączność dla użytkowników końcowych, którzy muszą oceniać aplikacje oparte na rozwiązaniu SAP Fiori, używając usługi Azure ExpressRoute.
 • Umowa SLA na poziomie 99,99% dla wystąpień oprogramowania ERP o krytycznym znaczeniu dzięki uruchamianiu wszystkich wystąpień produktu SAP S/4HANA w wysoce dostępnej parze w dwóch strefach dostępności platformy Azure.
 • Backup for SAP S/4HANA and SAP BW/4 HANA in seconds, with a low recovery-time objective—even for multi-terabyte databases.
 • Certyfikat gwarantujący, że oprogramowanie SAP S/4HANA będzie działać na serwerach systemów SUSE Linux Enterprise i Red Hat Enterprise Linux. Co więcej oprogramowanie SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure oraz oprogramowanie SAP HANA na dużych wystąpieniach platformy Azure są certyfikowane do uruchamiania oprogramowania SAP BW/4HANA.
Guyana Goldfields
"We're looking at a 40 percent reduction in ERP maintenance costs by using Azure, compared to using the closest competitor for hosting SAP S/4HANA on a cloud platform or even hosting it on premises."
Rohit Tellis, dyrektor ds. informatyki, Guyana Goldfields

Cennik SAP S/4HANA

Jedna maszyna wirtualna platformy Azure na serwer SAP HANA, tylko platforma bazy danych

Przykład: Natywne aplikacje HANA | Instalacja dwuwarstwowa

Rozmiar bazy danych Typ systemu Szacowany koszt miesięczny
192 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
256 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
512 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
1 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
1.7 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
2 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
3 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
4 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
6 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
*Koszt miesięczny będzie oparty na rzeczywistym użyciu usług platformy Microsoft Azure i będzie różny od podanych szacunków. Systemy działają zgodnie z publiczną dokumentacją, uwzględniając także magazyn kopii zapasowych.

Gromadź dowolne dane i łącz się z nimi w czasie rzeczywistym za pomocą magazynu danych nowej generacji zbudowanego w całości na platformie SAP HANA.

Rozwiązanie SAP BW/4HANA/SAP BW on HANA na platformie Azure zapewnia następujące korzyści:

 • Optymalizacja środowiska SAP Business Warehouse i środowisk analitycznych.
 • Konfiguracja środowiska SAP Business Warehouse, która jest odporna na wszelkie awarie.
 • Elastyczne skalowanie — duże wystąpienia platformy SAP HANA obsługują do 60 TB w skalowaniu poziomym konfiguracji rozwiązania SAP Business Warehouse z maksymalnie 15 węzłami na wystąpieniach o pojemności 4 TB.
 • Certyfikat gwarantujący, że oprogramowanie SAP BW/4HANA będzie działać w systemach SUSE Linux Enterprise i Red Hat Enterprise Linux. Co więcej oprogramowanie SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure oraz maszyny dużych wystąpień są certyfikowane do uruchamiania oprogramowania SAP BW/4HANA.
Accenture
"We are running one of the largest SAP HANA business warehouses on Azure for our own business, giving us the reliable performance and agility we need for our financial reporting systems."
Andrew Wilson, dyrektor ds. informatyki, Accenture

Cennik SAP BW/4HANA

Jedna maszyna wirtualna platformy Azure na serwer SAP HANA, tylko platforma bazy danych

Przykład: Natywne aplikacje HANA | Instalacja dwuwarstwowa

Rozmiar bazy danych Typ systemu Szacowany koszt miesięczny
192 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
256 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
512 GB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
1 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
2 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
3 TB Jedno wystąpienie Zobacz szacunek
*Koszt miesięczny będzie oparty na rzeczywistym użyciu usług platformy Microsoft Azure i będzie różny od podanych szacunków. Systemy działają zgodnie z publiczną dokumentacją, uwzględniając także magazyn kopii zapasowych.

Opracowuj i aprowizuj krytyczne dla działalności firmy aplikacje SAP i inne niż SAP oraz zarządzaj nimi w całym heterogenicznym środowisku oprogramowania. Rozwiązanie SAP NetWeaver stanowi fundament działania i dostosowywania produktów takich jak SAP Business Suite — zestawu w pełni zintegrowanych aplikacji, w tym SAP ERP, SAP CRM, SAP SCM i SAP SRM.

Rozwiązanie SAP NetWeaver na platformie Azure zapewnia następujące korzyści:

 • Zmniejszenie kosztów i elastyczność dla środowisk nieprodukcyjnych dzięki uruchamianiu maszyn wirtualnych na żądanie, a także ekonomiczne opcje magazynowania.
 • Wiodące w branży umowy dotyczące poziomu usług dla maszyn wirtualnych z oprogramowaniem SAP NetWeaver, gwarantujące 99,9% dostępności dla pojedynczej maszyny wirtualnej i 99,95% dostępności dla maszyn wirtualnych w strefie dostępności platformy Azure.
 • Certyfikat gwarantujący, że oprogramowanie SAP NetWeaver będzie działać w systemie Windows oraz w systemach SUSE Linux Enterprise i Red Hat Enterprise Linux.
Mosaic
"We acquired a supply-chain modeling solution, and we were able to spin up the necessary compute in Azure in literally hours. In our traditional datacenter model, that would have taken us weeks, since we would have needed to acquire and install a new server."
Doug Mills, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki, The Mosaic Company

Run SAP S/4HANA in a managed cloud. SAP HANA Enterprise Cloud combines managed services for SAP S/4HANA and Azure cloud infrastructure for seamless enterprise-grade sales and support.

Avianca
"Our new implementation of SAP HANA Enterprise Cloud on Microsoft Azure is a significant step forward in our enterprise digital transformation. The SAP and Microsoft partnership continues to create powerful solutions that combine application management and product expertise from SAP with a global, trusted, and intelligent cloud from Microsoft Azure."
Santiago Aldana Sanin, dyrektor ds. technologii, Avianca

Zwiększ kontrolę nad swoją małą firmą za pomocą aplikacji ERP, która gromadzi wszystkie dane biznesowe w jednym systemie. Uzyskaj większą elastyczność dzięki infrastrukturze maszyn wirtualnych na żądanie platformy Azure, która umożliwia uruchomienie maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Zmniejsz koszty systemów nieprodukcyjnych, używając funkcji automatyzacji na platformie Azure, pozwalających na wyłączanie maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie SAP Business One na platformie Azure zapewnia następujące korzyści:

 • Wiodące w branży umowy dotyczące poziomu usług dla maszyn wirtualnych przy 99,9% dostępności dla pojedynczej maszyny wirtualnej i 99,95% dostępności dla maszyn wirtualnych w strefie dostępności platformy Azure.
 • Certyfikat gwarantujący działanie rozwiązania SAP Business One na maszynach wirtualnych platformy Azure.

Cennik systemu SAP Business One

Jedna maszyna wirtualna platformy Azure na serwer SAP HANA, tylko platforma bazy danych

Przykład: Instalacja systemu Business One

Rozmiar bazy danych Typ systemu Szacowany koszt miesięczny
192 GB Użytkownik 75 Business One Zobacz szacunek
256 GB Użytkownik 100 Business One Zobacz szacunek
512 GB Użytkownik 200 Business One Zobacz szacunek
1 TB Użytkownik 300 Business One Zobacz szacunek
*Koszt miesięczny będzie oparty na rzeczywistym użyciu usług platformy Microsoft Azure i będzie różny od podanych szacunków. Systemy działają zgodnie z publiczną dokumentacją, uwzględniając także magazyn kopii zapasowych.

Uzyskaj większą elastyczność dzięki infrastrukturze maszyn wirtualnych na żądanie platformy Azure, która pozwala na uruchamianie maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Zmniejsz koszty systemów nieprodukcyjnych, używając funkcji automatyzacji, pozwalających na wyłączanie maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie SAP Hybris na platformie Azure oferuje następujące korzyści:

 • Ciągłość biznesowa dzięki wykorzystaniu wysokiej wydajności i usług do odzyskiwania po awarii, takich jak Azure Backup i Azure Site Recovery.
 • Wiodące w branży umowy dotyczące poziomu usług dla maszyn wirtualnych — 99,9 procent dostępności dla pojedynczej maszyny wirtualnej i 99,95 procent dostępności dla maszyn wirtualnych w zestawie dostępności.
 • Certyfikat zapewniający, że platforma SAP Hybris Commerce Platform 5.x i 6.x będzie działać w systemie Windows Server oraz w bazach danych SQL Server i Oracle. Ponadto aplikacja SAP Hybris może być uruchamiana na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure z certyfikatem SAP NetWeaver.
Adveo
"By running SAP Hybris on Azure at scale, we gained business agility with real-time insights into our supply chain, and we automated orders and drop shipments for our dealers across Europe."
Luis Ramos Trujillo, dyrektor ds. informatyki, ADVEO

Daje deweloperom możliwość szybszego tworzenia i rozszerzania aplikacji chmurowych przy użyciu otwartej platformy jako usługi (PaaS) wraz ze zintegrowanymi usługami.

Platforma w chmurze SAP na platformie Azure oferuje następujące korzyści:

 • Platforma Cloud Foundry do zarządzania środowiskami w chmurze.
 • The ability to co-locate applications using SAP ERP data on Azure.

Poznaj nasze wspólnie opracowane przypadki użycia wspierane przez architektury referencyjne na potrzeby integracji między platformą Azure, usługami SAP i ofertami firmy Microsoft.

Usługi platformy w chmurze SAP dostępne na platformie Azure według regionów

Nazwa usługi Europa Zachodnia Zachodnie stany USA 2 Wschodnie stany USA Japonia Wschodnia Azja Południowo-Wschodnia
Powiadomienie o alercie Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
API Management Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Moduł automatycznego skalowania aplikacji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Rejestrowanie aplikacji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zarządzanie autoryzacją i zaufaniem Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Reguły biznesowe Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Środowisko uruchomieniowe aplikacji usługi Cloud Foundry Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Łączność Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Magazyn poświadczeń Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Domena niestandardowa Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Integracja prywatności danych Dostępna Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne
Cel Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zarządzanie dokumentami, opcja integracji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Obsługa komunikatów w przedsiębiorstwie Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Fabryka rozszerzeń, środowisko uruchomieniowe Kyma Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Fabryka rozszerzeń, bezserwerowe środowisko uruchomieniowe Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Usługa flag funkcji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Aplikacje HTML5 Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Harmonogram zadań Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Usługi mobilne, konsumenci Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Usługi mobilne, użytkownicy Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Magazyn obiektów Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Aprowizowanie protokołu OData* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Otwarte łączniki Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Menedżer danych osobowych Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne Niedostępne
Portal Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Integracja procesów Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Widoczność procesu Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
SAP HANA Cloud Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Usługa SAP HANA Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Rozszerzalność rozwiązania SAP S/4HANA Cloud Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Rozszerzalność rozwiązania SAP SuccessFactors Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Pełny stos internetowego, zintegrowanego środowiska projektowego SAP** Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne
Zarządzanie usługami Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zarządzanie transportem Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Projektant motywów interfejsu użytkownika Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Elastyczność UI5 dla najważniejszych użytkowników Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Analiza danych internetowych Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Przepływ pracy Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna

* Usługa jest teraz częścią fabryki rozszerzeń, bezserwerowego środowiska uruchomieniowego

** Jest uruchamiana w środowisku NEO i dostępna przez użycie krzyżowe

Architektury rozwiązania SAP

Zapoznaj się z dokumentacją techniczną i architekturą rozwiązania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób szybko zaprojektować i wdrożyć dostępne, wydajne i odporne rozwiązania.

SAP S/4HANA on HANA large instances with HA and DRThis solution architecture illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on high-performance Azure Virtual Machines and an in-memory HANA database running on HANA large instances for unparalleled scalability and performance. This system takes advantage of OS clustering for database performance, high availability using HANA system replication, and a full disaster recovery (DR) configuration for guaranteed system availability.123456789

Oprogramowanie SAP S/4HANA w dużych wystąpieniach HANA z wysoką dostępnością i odzyskiwaniem po awarii

Przegląd

Ta architektura rozwiązania przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP oparte na usłudze Azure Virtual Machines o wysokiej wydajności i bazie danych HANA w pamięci działających w dużych wystąpieniach oprogramowania HANA w celu uzyskania niezrównanej skalowalności i wydajności. Ten system wykorzystuje klastrowanie systemu operacyjnego w celu zwiększenia wydajności bazy danych, wysoką dostępność z użyciem replikacji systemu HANA oraz konfigurację pełnego odzyskiwania po awarii na potrzeby zapewnienia gwarantowanej dostępności systemu.

Przepływ

 1. 1 W tym przykładzie użytkownik lokalny oprogramowania SAP wykonuje zamówienie sprzedaży przy użyciu interfejsu Fiori, niestandardowego interfejsu lub innego rozwiązania.
 2. 2 Na platformie Azure brama usługi ExpressRoute o dużej szybkości jest używana do nawiązywania połączenia z usługą Azure Virtual Machines.
 3. 3 Żądanie jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi ABAP SAP Central Services (ASCS), a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji działające w usłudze Azure Virtual Machines w ramach zestawu dostępności oferującego umowę SLA z czasem działania na poziomie 99,95%.
 4. 4 Żądanie jest wysyłane z serwera aplikacji do oprogramowania SAP HANA działającego w podstawowych blokach dużych wystąpień.
 5. 5 Bloki podstawowe i pomocnicze są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,99%, a replikacja danych jest obsługiwana przez funkcję replikacji systemu HANA w trybie synchronicznym (HSR) z bloku podstawowego do pomocniczego, aby umożliwić zerowy punkt celu odzyskiwania.
 6. 6 Dane oprogramowania SAP HANA w pamięci są utrwalane w magazynie NFS o wysokiej wydajności.
 7. 7 Okresowo w magazynie lokalnym jest wykonywana kopia zapasowa danych z magazynu NFS przy użyciu wbudowanych migawek magazynu. Ten proces zajmuje kilka sekund i nie ma wpływu na wydajność bazy danych.
 8. 8 Wolumin trwałych danych z pomocniczego magazynu jest replikowany do dedykowanego systemu odzyskiwania po awarii za pośrednictwem sieci szkieletowej przeznaczonej do replikowania magazynu oprogramowania HANA.
 9. 9 Duże wystąpienie po stronie odzyskiwania po awarii może być używane poza środowiskiem produkcyjnym w celu obniżenia kosztów przez zainstalowanie magazynu QA i replikowanego woluminu odzyskiwania po awarii (tylko do odczytu).
SAP S/4HANA VM on LinuxThis SAP S/4HANA on Azure VM solution architecture illustrates how a user request flows through an SAP landscape built using high-performance Azure Virtual Machines and in-memory SAP HANA databases running on Azure Virtual Machines for unparalleled scalability and performance. This system takes advantage of Linux OS clustering for high availability, premium storage for performance, data replication for high availability via HANA System Replication (HSR), and a full disaster recovery (DR) configuration for guaranteed 99.95% system availability with asynchronous HSR.123456879

Maszyna wirtualna SAP S/4HANA w systemie Linux

Przegląd

Ta architektura rozwiązania SAP S/4HANA na maszynie wirtualnej platformy Azure przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP utworzone za pomocą usługi Azure Virtual Machines o wysokiej wydajności i baz danych SAP HANA w pamięci działających w usłudze Azure Virtual Machines w celu uzyskania niezrównanej skalowalności i wydajności. Ten system korzysta z klastrowania systemu operacyjnego Linux na potrzeby wysokiej dostępności, usługi Premium Storage na potrzeby wydajności i replikacji danych na potrzeby wysokiej dostępności w ramach replikacji systemu HANA i konfiguracji pełnego odzyskiwania po awarii, aby uzyskać dostępność systemu na poziomie 99,95% w przypadku asynchronicznej replikacji systemu HANA.

Przepływ

 1. 1 W tym przykładzie użytkownik lokalny oprogramowania SAP wykonuje żądanie zamówienia sprzedaży przy użyciu interfejsu Fiori oprogramowania SAP S/4HANA, niestandardowego interfejsu aplikacji lub innego rozwiązania.
 2. 2 Brama usługi Express Route o dużej szybkości umożliwia bezpieczne nawiązywanie połączeń między siecią lokalną i usługą Azure Virtual Machines oraz innymi zasobami platformy Azure
 3. 3 Żądanie jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi SAP ABAP SAP Central Services ASCS, a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji SAP działające w usłudze Azure Virtual Machines w ramach zestawu dostępności maszyny wirtualnej platformy Azure oferującego umowę SLA z czasem działania na poziomie 99,95% .
 4. 4 Żądanie jest wysyłane z serwera aplikacji do oprogramowania SAP HANA działającego na maszynie wirtualnej platformy Azure zoptymalizowanej pod kątem dużych obciążeń pamięci oprogramowania SAP HANA.
 5. 5 Elementy podstawowe (aktywne) i pomocnicze (w stanie wstrzymania) uruchamiane na maszynach wirtualnych serii M z certyfikatem SAP z akceleratorem zapisu są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,95%, a replikacja danych jest obsługiwana przez funkcję replikacji systemu HANA w trybie synchronicznym (HSR) z elementu podstawowego do elementu pomocniczego, aby umożliwić zerowy punkt celu odzyskiwania.
 6. 6 Dane oprogramowania SAP HANA w pamięci są utrwalane magazynie Azure Premium Storage o wysokiej wydajności.
 7. 7 Dane oprogramowania HANA w pamięci są replikowane do maszyny wirtualnej regionu odzyskiwania po awarii przy użyciu sieci szkieletowej platformy Azure o dużej szybkości i replikacji systemu HANA w trybie asynchronicznym. Maszyna wirtualna odzyskiwania po awarii może być mniejsza niż produkcyjna maszyna wirtualna w celu obniżenia kosztów.
 8. 8 Maszyny wirtualne w regionie odzyskiwania po awarii mogą być używane poza środowiskiem produkcyjnym w celu obniżenia kosztów przez zainstalowanie magazynu nieprodukcyjnego i replikowanego woluminu odzyskiwania po awarii (tylko do odczytu).
 9. 9 Serwer aplikacji SAP z usługą ASCS po stronie odzyskiwania po awarii może być we wstrzymanym trybie zamykania i można go uruchomić ponownie w razie potrzeby w celu obniżenia kosztów.
SAP NetWeaver on SQL ServerThis NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver using Azure Virtual Machines to host SAP applications and a SQL Server database. This system takes advantage of OS clustering for high availability, premium storage for faster storage performance and scalability, SQL Server AlwaysOn capability for replication, and a full disaster recovery (DR) configuration for 99.95 percent system availability.