Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Wydobywanie wiedzy

Odkryj nieuwidocznione wcześniej szczegółowe informacje z całej swojej zawartości.

Co to jest wydobywanie wiedzy?

Wydobywanie wiedzy to rozwijająca się dyscyplina sztucznej inteligencji (AI), która wykorzystuje kombinację inteligentnych usług, aby szybko uczyć się na podstawie ogromnych ilości informacji. Pozwala organizacjom głęboko interpretować i łatwo eksplorować informacje, odkrywać ukryte szczegółowe informacje i znajdować relacje oraz wzorce na dużą skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Pozyskuj zawartość ze źródeł na platformie Azure, takich jak usługi Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure SQL Database i Azure Cosmos DB, a także setek źródeł innych firm za pośrednictwem dedykowanych łączników.

Wyodrębnij zawartość opartą na tekście z takich formatów plików jak PDF, Microsoft Word, PowerPoint i CSV. Zobacz pełną listę obsługiwanych formatów.

Osoba idąca po schodach, używająca tabletu i pióra.

Usługi aplikacji

Pracuj na różnych typach dokumentów i formatach, w tym obrazach, plikach audio, formularzach, stronach internetowych i dokumentach pakietu Office, bez kosztów i złożoności związanych z tworzeniem własnych usług AI i zarządzania nimi.

Wzbogacaj rozumienie zawartości dzięki umiejętnościom poznawczym, takim jak klasyfikacja obrazów, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie języka i wyodrębnianie fraz kluczowych. Te operacje umożliwiają tworzenie nowych pól w indeksie wyszukiwania, które nie są natywnie dostępne w źródle.

Usługi danych

Integruj modele niestandardowe lub klasyfikatory, które mogą być tworzone przy użyciu dowolnie wybranego języka lub platformy. Eksploruj szczegółowe informacje za pomocą wstępnie skonfigurowanego wyszukiwania lub narzędzi analitycznych i aplikacji biznesowych.

Uzupełnij je dzięki niestandardowym analizatorom, wywołuj zapytania wyszukiwania rozmytego, dodawaj wyszukiwania kontekstowe lub ustawiaj parametry ważone dla swojego unikatowego scenariusza.

Powrót do kart

Jak działa wydobywanie wiedzy

Aranżując różne możliwości sztucznej inteligencji, wydobywanie wiedzy oferuje ulepszone środowisko, które pozwala organizacjom na szybsze uzyskiwanie szczegółowych informacji z zawartości, która w przeciwnym razie pozostałaby niewykorzystana. Wydobywanie wiedzy składa się z trzech faz: pozyskiwania, wzbogacania i eksplorowania.

KROK 1

Pozyskanie zawartości z wielu różnych źródeł przy użyciu łączników do własnych magazynów danych i magazynów danych innych firm.
Pozyskiwanie danych ze strukturą i bez struktury

KROK 2

Wzbogacanie zawartości dzięki możliwościom sztucznej inteligencji, które pozwalają wyodrębniać informacje, znajdować wzorce i pogłębić ich rozumienie.
Wzbogacanie zawartości dzięki wszystkim modelom, w tym w obszarze wizji, języka, mowy, decyzji i wyszukiwania

KROK 3

Eksplorowanie nowo poindeksowanych danych przez wyszukiwanie oraz za pomocą botów, istniejących aplikacji biznesowych i wizualizacji danych.
Eksplorowanie wzbogaconych, ustrukturyzowanych danych za pośrednictwem wyszukiwania, aplikacji biznesowych i analizy

Dowiedz się więcej o produktach i usługach związanych z wydobywaniem wiedzy

Azure Cognitive Search

Identyfikuj i eksploruj odpowiednią zawartość za pomocą jedynej usługi wyszukiwania w chmurze z wbudowanymi funkcjami AI.

Usługi platformy Azure AI

Sięgnij po możliwości poznawcze, aby rozszerzać możliwości interpretacyjne dla różnych typów zawartości.

Azure Machine Learning

Stosuj modele uczenia maszynowego jako umiejętności niestandardowe w zakresie specyficznych wymagań, takich jak przepisy branżowe.

Azure Bot Services

Projektuj interaktywne środowiska, które umożliwiają użytkownikom wyodrębnianie informacji z ich danych za pośrednictwem interfejsu bota.

Dowiedz się więcej, przeglądając przykładowe architektury rozwiązań

Badania zawartości

Gdy organizacje kierują pracowników do przeglądania i analizowania danych technicznych, przeglądanie strona po stronie drobnego druku może być żmudnym zajęciem. Wydobywanie wiedzy ułatwia pracownikom szybkie zapoznanie się z takimi materiałami.

Inspekcja, ryzyko i zarządzanie zgodnością

Za pomocą wydobywania wiedzy deweloperzy mogą pomóc prawnikom szybko identyfikować ważne jednostki w dokumentach objętych odnajdywaniem i flagować ważne pojęcia w dokumentach.

Zarządzanie procesami biznesowymi

W branżach z silną konkurencją podczas składania ofert lub wtedy, gdy diagnostyka problemu musi być szybka lub prawie w czasie rzeczywistym, firmy mogą korzystać z wydobywania wiedzy, aby uniknąć kosztownych pomyłek.

Obsługa klienta i analiza opinii

W przypadku wielu firm dział pomocy technicznej jest kosztowny i nieefektywny. Wydobywanie wiedzy może pomóc zespołom pomocy technicznej szybko znajdować właściwe odpowiedzi na pytania klientów lub oceniać tonację klientów na dużą skalę.

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Mając ogromne ilości tworzonych codziennie danych bez struktury, wiele firm ma problemy z ich wykorzystaniem albo znajdowaniem potrzebnych informacji w plikach. Wydobywanie wiedzy za pomocą indeksu wyszukiwania ułatwia klientom końcowym i pracownikom szybsze odnajdowanie tego, co jest im potrzebne.

Zarządzanie umowami

Wiele firm tworzy produkty dla różnorodnych sektorów, dlatego możliwości biznesowe przy współpracy z różnymi dostawcami i nabywcami rosną wykładniczo. Wydobywanie wiedzy może pomóc organizacjom w przeczesywaniu tysięcy stron źródeł w celu przygotowania trafnej oferty.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z wydobywania wiedzy

Ta globalna firma inżynieryjna korzysta z wydobywania wiedzy do tworzenia dokładniejszych propozycji ofert, co pozwala oszczędzić czas potrzebny na ich ręczne przygotowanie.

Pracownik firmy Howden w miejscu pracy patrzący na panoramę miasta
Powrót do kart

Zacznij tworzyć rozwiązania do wydobywania wiedzy

Rozpocznij bezpłatnie