Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Visual Studio

Zintegrowane środowisko projektowe (IDE) 64-bitowe przeznaczone do tworzenia zaawansowanych i skalowalnych aplikacji dla platformy Azure.

Środowisko IDE przeznaczone dla rozwiązań w chmurze

Lokalnie twórz, debuguj i monitoruj aplikacje w chmurze oraz wdrażaj je w środowisku produkcyjnym przy użyciu zaawansowanych narzędzi do integracji. Korzystaj z szerokiej gamy funkcji i możliwości programu Visual Studio, aby szybko i wydajnie tworzyć wysoce bezpieczne aplikacje zoptymalizowane dla chmury.

visual-studio

Korzystaj z pełnego komputera deweloperskiego dzięki 64-bitowemu programowi Visual Studio, które można łatwo skalować do dużych i złożonych rozwiązań

Twórz, uruchamiaj i debuguj aplikacje w chmurze bezpośrednio z poziomu środowiska IDE za pomocą lokalnych emulatorów i narzędzi do integracji

Wdrażanie na platformie Azure i zarządzanie zależnościami platformy Azure bez opuszczania środowiska IDE 

Łatwiejsze identyfikowanie i naprawianie nieobsługiwanych wyjątków występujących w środowisku produkcyjnym za pomocą debugowania migawek

Lokalnie twórz aplikacje w chmurze

Pracuj lokalnie z aplikacjami w chmurze przed wdrożeniem ich w chmurze dzięki integracji z lokalnymi emulatorami, narzędziami i środowiskami uruchomieniowymi dla usług platformy Azure, w tym Azure Storage, Azure Cosmos DB, Azure SQL i Azure Functions. Uprość uruchamianie i debugowanie aplikacji bezserwerowych za pomocą usługi Azure Functions, reagując na zdarzenia w środowisku produkcyjnym w czasie rzeczywistym. Gdy aplikacje będą gotowe, łatwo wdrażaj je w chmurze bez opuszczania środowiska IDE.

Lokalnie twórz aplikacje w chmurze
Łatwe wdrażanie na platformie Azure i zarządzanie zależnościami platformy Azure

Łatwe wdrażanie na platformie Azure i zarządzanie zależnościami platformy Azure

Nawiąż połączenie z usługami platformy Azure lub emuluj je podczas debugowania lokalnie za pomocą funkcji usług połączonych. Użyj funkcji publikowania, aby wdrożyć projekt na platformie Azure za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Program Visual Studio wyświetla tylko opcje mające zastosowanie do projektu i automatycznie wykrywa parametry połączenia i inne punkty integracji między aplikacją a platformą Azure.

Łatwe rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym

Szybko reaguj na błędy i problemy w środowisku produkcyjnym, tworząc niezawodne aplikacje. Dzięki debugowaniu migawek znajdź i napraw nieobsługiwane wyjątki oraz zreplikuj kroki, które spowodowały błąd kodu, używając tych samych danych na żywo, bez konieczności debugowania symboli ani dodatkowej instrumentacji. Wystarczy pobrać najnowszą migawkę debugowania z usługi Application Insights i użyć debugera migawek, aby precyzyjnie naprawić problematyczny kod.

Łatwe rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym
Usprawnij kontrolę źródła i automatyzuj przepływy pracy

Usprawnij kontrolę źródła i automatyzuj przepływy pracy

Korzystaj z hostingu kodu, społeczności deweloperów i narzędzi do współpracy dostępnych w usłudze GitHub. Twórz i publikuj repozytoria oraz zarządzaj żądaniami ściągnięcia w usłudze GitHub, a także przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio. Skonfiguruj przepływy pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania usługi GitHub Actions z poziomu programu Visual Studio za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Szczegółowe monitorowanie i diagnostyka

Szczegółowe monitorowanie i diagnostyka

Znajduj i rozwiązuj problemy z wydajnością oraz usuwaj błędy w środowisku produkcyjnym za pomocą usługi Azure Monitor w programie Visual Studio. Zidentyfikuj błędy zależności i rozwiąż problemy z niską wydajnością bezpośrednio w środowisku IDE przy użyciu wskazówek CodeLens.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci używający programu Visual Studio

Zasoby dla deweloperów

Tworzenie aplikacji z obsługą chmury

Dowiedz się, jak projektować nowoczesne aplikacje internetowe za pomocą platform ASP.NET Core i Azure.

Rozpoczynanie tworzenia aplikacji na platformie Azure

Twórz i wdrażaj aplikacje na platformie Azure albo w środowisku przejściowym lub produkcyjnym przy użyciu programu Visual Studio.

Przykłady i samouczki

Uzyskaj dostęp do obszernej kolekcji przykładów i samouczków dla wszystkich poziomów deweloperów.

Tworzenie aplikacji na platformie Azure

Uzyskaj dostęp do narzędzi i funkcji typu open source potrzebnych do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji internetowych na platformie Azure.

Azure dla deweloperów .NET

Środowisko .NET działa lepiej na platformie Azure razem z programem Visual Studio. Twórz i wdrażaj aplikacje .NET i .NET Core na platformie Azure.

Aplikacje mobilne i gry

Twórz połączone z chmurą, wieloplatformowe aplikacje mobilne i gry dla systemów iOS, Android, Windows i macOS za pomocą platform Xamarin, .NET i Unity.

Program Visual Studio — często zadawane pytania

  •  Instalator programu Visual Studio ułatwia wybór odpowiednich obciążeń i języków oraz pomaga zainstalować wymagane narzędzia, pakiety i zestawy SDK. Zapoznaj się z listą kontrolnąprzed instalacją.

  • Możesz kupić program Visual Studio Professional tutaj.

  • Zobacz minimalne wymagania systemowe— dotyczące systemów operacyjnych, sprzętu i obsługiwanych języków — dla rodziny produktów Visual Studio 2019.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure