Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Time Series Insights

Przekształcanie danych IoT w praktyczne informacje

Usprawniaj operacje i podejmowanie decyzji na podstawie danych IoT z kilkudziesięciu lat dostarczanych za pomocą bogatych wizualizacji i środowisk gotowych do użycia. Korzystaj ze szczegółowych informacji dotyczących danych szeregu czasowego i interaktywnej analizy niemalże w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć korzystanie z danych analizy IoT w swojej organizacji.

Gotowość do użycia z usługą IoT dzięki natychmiastowemu pozyskiwaniu danych z minimalnym przygotowywaniem danych lub bez konieczności przygotowywania danych
Analiza danych ciepłych i zimnych umożliwiająca interakcyjną i historyczną analizę operacyjną w trybie ad hoc
Zaawansowane wizualizacje danych IoT opartych na zasobach na potrzeby eksploracji opartej na kontekście
Kontekstualizacja danych na podstawie własnego modelu IoT z zagnieżdżonymi menu pokazującymi hierarchie, relacje i właściwości

Stworzone z myślą o Internecie rzeczy

Przekształcaj różne strumienie danych w szczegółowe informacje i zapewnij kontekst przy użyciu modelu szeregów czasowych. Uzyskuj dostęp do przesyłania strumieniowego danych niemal w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych od początku zaangażowania do pełnego połączenia zasobów przemysłowych w celu uzyskania pełnego obrazu.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Nieodłączna skalowalność

Odkrywaj nowe szczegółowe informacje w miarę zwiększania ilości danych IoT. Pozyskuj i przechowuj miliardy zdarzeń IoT w miarę zwiększania liczby zasobów do setek tysięcy. Dzięki naszemu cennikowi z opcją płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem uzyskasz kompleksową platformę analizy przemysłowych danych IoT, która będzie się rozwijała razem z Twoją firmą.

Otwartość i elastyczność

Udostępnij dane IoT dla szerokiego grona użytkowników. Uzyskuj bogate wizualizacje w gotowym środowisku dzięki zastosowaniu eksploratora usługi Time Series Insights. Łącz przemysłowe dane IoT z innymi metrykami biznesowymi za pomocą natywnego łącznika usługi Power BI. Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, korzystając z danych w formatach open-source, bogatych interfejsów API i zestawu JavaScript SDK.

Technologia IoT Plug and Play upraszcza IoT (prostota, szybkość i duże możliwości)

Szybsze tworzenie skalowalnych rozwiązań za pomocą usługi IoT Plug and Play. Uprość interakcje urządzeń w rozwiązaniach IoT za pomocą otwartego języka modelowania. Zapewnia to nie tylko bezproblemowe środowisko integracji urządzenie-chmura, ale pomaga również skrócić czas projektowania, obniżyć koszty i zmniejszyć złożoność.

Twórcy urządzeń mogą tworzyć urządzenia, które bezproblemowo integrują się z dowolnym rozwiązaniem w chmurze usługi Azure IoT. Twórcy rozwiązań mogą przyspieszyć tworzenie rozwiązań bez pisania kodu osadzonego.

Co można tworzyć za pomocą usługi Time Series Insights?

Eksplorowanie danych i wizualne wykrywanie anomalii

Odkryj przyczyny nieprawidłowości, analizując miliardy zdarzeń IoT. Wykryj ukryte trendy na podstawie relacji między czujnikami.

Analiza operacyjna i efektywności procesów

Monitoruj kondycję, użycie i wydajność zasobów na dużą skalę, aby zwiększyć efektywność operacyjną. Usługa Time Series Insights umożliwia zarządzanie miliardami zdarzeń danych z różnorodnych i nieprzewidywalnych urządzeń IoT bez uszczerbku dla wydajności.

Zaawansowana analiza z użyciem usługi Azure IoT

Przeprowadź integrację usługi Time Series Insights z zaawansowanymi usługami analitycznymi, takimi jak Azure Machine Learning, Azure Databricks, Apache Spark i nie tylko. Porównuj dane czasu rzeczywistego z modelami, aby szybko wykrywać nowe wzorce lub potencjalne problemy.

Okładka książki Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Przekształcanie danych w szczegółowe informacje

Poznaj pięć kluczowych czynników, które pomagają klientom w osiągnięciu analizy operacyjnej z użyciem danych szeregów czasowych. Uzyskaj najlepsze rozwiązania i porady od klientów korzystających z danych IoT do przekształcania organizacji.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby

Pokaz usługi Time Series Insights

Dokumentacja

Utwórz własne modele danych, korzystając z dokumentacji, samouczków i przewodników koncepcyjnych.

Przewodnik Szybki start

Uzyskaj pomoc dotyczącą najnowszych funkcji dostępnych w wersji zapoznawczej.

MS Learn

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz pracę z IoT, czy jesteś doświadczonym deweloperem, który chce być na bieżąco, tutaj znajdziesz informacje, materiały szkoleniowe oraz zasoby, które pomogą Ci tworzyć własne rozwiązania IoT.

IoT Show

Oglądaj przesyłane strumieniowo na żywo zdarzenia dotyczące sposobu kompilowania rozwiązań usługi IoT i zapoznawaj się ze szczegółami najpopularniejszych zagadnień, takich jak inteligentne urządzenia brzegowe, metodyka DevOps i śledzenie elementów zawartości.

Społeczność techniczna IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów społeczności platformy Azure.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Time Series Insights

  • Usługa Azure IoT Hub zapewnia dostępność na poziomie 99,9 procent w ramach umowy SLA platformy Azure. Dowiedz się więcej.

  • Eksplorator usługi Time Series Insights ułatwia tworzenie nowych modeli z menu z listami rozwijanymi. Skorzystaj z przewodnika krok po kroku, aby utworzyć nowy model danych.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure