Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Route Server

Usługa, która umożliwia urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę informacji o trasach z sieciami wirtualnymi platformy Azure.

Upraszczanie zarządzania operacjami urządzeń sieciowych

Usługa Azure Route Server umożliwia urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę informacji o trasach z sieciami wirtualnymi platformy Azure. Skonfiguruj urządzenia sieciowe oraz bramy usługi Azure ExpressRoute i sieci VPN, aby automatycznie pobierały najnowsze informacje o trasach z usługi Azure Route Server, zamiast ręcznie kontaktować się z każdą siecią.

Wstrzykiwanie tras z wirtualnego urządzenia sieciowego do sieci wirtualnej

Obsługa wdrażania wirtualnych urządzeń sieciowych w trybie aktywny-aktywny lub aktywny-pasywny

Współdziałanie z usługami Azure ExpressRoute i Azure VPN Gateway na potrzeby routingu

Bezpośrednie przekazywanie danych między urządzeniami sieciowymi i maszynami wirtualnymi aplikacji w celu zoptymalizowania wydajności

Upraszczanie operacji urządzeń sieciowych

Użyj usługi Azure Route Server, aby umożliwić routing dynamiczny między urządzeniami sieciowymi i bramami na platformie Azure, zamiast korzystać z routingu statycznego. Usługa Azure Route Server zapewnia punkty końcowe protokołu GBP (Border Gateway Protocol) przy użyciu standardowego protokołu routingu do wymieniania tras.

Używanie z istniejącą konfiguracją

Łatwo używaj usługi Azure Route Server z istniejącymi lub nowymi wdrożeniami z obsługą dowolnej topologii sieci, takiej jak piasta i szprychy, pełna sieć lub płaska sieć wirtualna.

Używanie z dowolnym urządzeniem sieciowym

Używaj usługi Azure Route Server z dowolnymi sieciowymi urządzeniami wirtualnymi hostowanymi na platformie Azure, takimi jak zapory, bramy SD-WAN lub moduły równoważenia obciążenia.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Route Server

Wprowadzenie do dokumentacji

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Route Server

  • Usługa Azure Route Server współpracuje z dowolnym urządzeniem sieciowym, które obsługuje protokół BGP z wieloma przeskokami.

  • Nie. Usługa Azure Route Server jedynie wymienia trasy protokołu BGP z urządzeniami sieciowymi. Ruch danych przechodzi bezpośrednio z urządzeń sieciowych do maszyny wirtualnej i na odwrót.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure