Przejdź do głównej zawartości

Azure Resource Mover

Upraszczanie sposobu przenoszenia wielu zasobów między regionami świadczenia platformy Azure.

Bezproblemowe przenoszenie zasobów

Korzystaj z możliwości infrastruktury globalnej platformy Azure i bezproblemowo przenoś zasoby do regionu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Usprawnij proces planowania, aby przyspieszyć przeniesienie, i pomóż chronić swoje zasoby.

Przeprowadzanie analizy zależności zasobów

Możliwość przenoszenia do konfiguracji ze strefami w celu zwiększenia odporności

Ujednolicone i spójne środowisko na potrzeby przenoszenia

Możliwość kontrolowania wykonywania i zatwierdzania przenoszenia

Mapa przedstawiająca region wybrany w Japonii

Optymalizuj swoje obciążenie

Przenieś obciążenie do regionu, który najlepiej spełnia Twoje wymagania dotyczące zgodności, wydajności, odporności lub możliwości. Skorzystaj z tego, że globalna infrastruktura platformy Azure rozszerza się na nowe regiony i strefy dostępności, i wykorzystaj możliwość bycia bliżej swoich klientów, spełnij wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych i zwiększ odporność aplikacji.

Zależność dodawana w usłudze Azure Resource Mover

Łatwe planowanie

Usprawniaj procesy umożliwiające identyfikację zasobów platformy Azure i analizowanie zależności potrzebnych do zaplanowania migracji. Planuj i testuj tyle razy, ile potrzebujesz, jednocześnie korzystając z ujednoliconego środowiska dla wszystkich zasobów platformy Azure.

Omówienie w usłudze Azure Resource Mover z wyjaśnieniem niezbędnych kroków

Bezproblemowa orkiestracja

Efektywnie replikuj zasoby, konfigurację i dane platformy Azure w ciągu kilku dni lub tygodni, a nie miesięcy. Podczas przygotowywania do przenoszenia zaoszczędź czas, wykonując mniejszą liczbę zadań i synchronizując dane. Przenoś wiele zasobów jednocześnie, korzystając z ujednoliconego i spójnego środowiska.

Użytkownik monitowany o zweryfikowanie zależności w usłudze Azure Resource Mover

Pewne przenoszenie zasobów

Zyskaj spokój, wiedząc, że twoje zasoby są gotowe do przeniesienia i pozostają nienaruszone w źródle. Przenoś obciążenia w ramach zaszyfrowanego środowiska platformy Azure, włączaj przebiegi testów w celu potwierdzenia migracji i testowania oraz automatyzuj wycofywanie między ostateczną migracją i zatwierdzaniem po przetestowaniu.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Cennik usługi Azure Resource Mover

  Usługa Azure Resource Mover jest dostępna w ramach subskrypcji platformy Azure. Za przenoszenie zasobów między regionami mogą być naliczane opłaty.

Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby usługi Azure Resource Mover

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Resource Mover

 • You can move the following Azure resources:

  • Azure Virtual Machines and associated disks
  • Network interface cards
  • Availability sets
  • Azure Virtual Network resources
  • Public IP addresses
  • Network security groups
  • Internal load balancers
  • Public load balancers
  • SQL databases
  • Elastic pools
  • Resource groups

 • The service supports moving from any public Azure region to any other public Azure region, and moving resources within regions in China.

 • Yes, you can move multiple resources in a single move. Depending on how much data each resource has, the time it takes to move multiple resources varies.

 • Yes, Availability Zones are supported depending on the availability in the target Azure region. Please refer to the Availability Zone region roadmap for more details.

 • No, Azure Resource Mover moves resources only between Azure public regions. Azure Migrate provides a central hub for assessment and migration and moves resources from on-premises environments to Azure.

 • You may perform as many test migrations as you'd like, so you have ample time to test and validate your migration. On your final migration, rollback is automated until your final commit. Even after committing, your original resources remain intact until you decide to delete them.

 • Yes, you can delete your source files after a move is completed.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie