Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Red Hat OpenShift

Wdrażaj i skaluj kontenery na zarządzanej platformie Red Hat OpenShift.

Bez obaw twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje na platformie OpenShift

Na platformie Azure Red Hat OpenShift dostępne są w pełni zarządzane klastry OpenShift na żądanie, monitorowane i obsługiwane przez firmy Microsoft i Red Hat. Podstawą usługi Red Hat OpenShift jest środowisko Kubernetes. Usługa OpenShift zapewnia funkcje uzupełniające środowisko Kubernetes, co czyni ją platformą gotowych kontenerów udostępnianą jako usługa (PaaS) ze znacznie ulepszonym interfejsem deweloperów i operatorów.

Video container
Platforma Azure Red Hat OpenShift jest teraz dostępna na platformie Azure Government

Wysoce dostępne, w pełni zarządzane klastry publiczne i prywatne, zautomatyzowane operacje i uaktualnienia platformy typu over-the-air.

Rozwiązanie na bazie strumienia zwrotnego platformy Kubernetes wyposażone w kluczowe funkcje na potrzeby ujednoliconych operacji w postaci kompletnej platformy.

Wspólna inżynieria, operacje i pomoc techniczna firm Microsoft i Red Hat z wieloma certyfikatami zgodności.

Klastry wdrażane na platformie Azure i rozliczane w ramach subskrypcji w ponad 20 regionach na całym świecie.

Skup się na ważnych rzeczach

Korzystaj z ulepszonego interfejsu użytkownika dla topologii aplikacji i kompilacji w konsoli internetowej, aby łatwiej tworzyć, wdrażać, konfigurować i wizualizować aplikacje w kontenerach oraz zasoby klastrów.

Mapa zasobów dla projektu na platformie Red Hat OpenShift
Ekran dodawania aplikacji, składnika lub usługi na platformie Red Hat OpenShift

Udostępniaj samoobsługowe stosy aplikacji na żądanie

Przenieś swój kod z repozytorium Git lub istniejącego obrazu kontenera i skompiluj go przy użyciu kompilacji typu „ze źródła do obrazu” (S2I, source-to-image) albo wdróż rozwiązania z katalogu deweloperów, jak OpenShift Service Mesh, OpenShift Serverless lub Knative.

Korzystaj z wbudowanej ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Zautomatyzuj kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji przy użyciu potoków OpenShift, bezserwerowego systemu ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przeznaczonego do skalowania. Utwórz potok za pomocą platformyGitHub Actions lub migruj własny potok.

Szczegóły przebiegu potoku na platformie Red Hat OpenShift
Obszar roboczy w narzędziu Red Hat CodeReady Workspaces

Wypróbuj szybkie środowisko programistyczne w chmurze

Korzystaj z rozwiązania Red Hat CodeReady Workspaces, opartego na współpracy w pełni skonteneryzowanego internetowego narzędzia IDE, które działa w oparciu o platformę OpenShift i jest spójnym, bezpieczniejszym oraz niewymagającym jakiejkolwiek konfiguracji środowiskiem do projektowania aplikacji w chmurze.

Dostarcz aplikacje o mniejszej złożoności operacyjnej

Twórz klastry publiczne i prywatne już w kilka minut

Wdróż klaster platformy Azure Red Hat OpenShift w wielu strefach dostępności platformy Azure, jeśli jest to obsługiwane. Platforma Azure Red Hat OpenShift jest wspólnie obsługiwana przez firmy Microsoft i Red Hat z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) gwarantującą dostępność na poziomie 99,95%.

Kontrola dostępu dla użytkowników i projektów

Konfiguruj użytkowników, projekty i przydziały. Sprawdzaj pojemność i użycie klastra oraz monitoruj wdrożenia, korzystając z wglądu administratora w konsoli internetowej.

Odkryj operatorów ze społeczności platformy Kubernetes i partnerów firmy Red Hat

Łatwo instaluj operatorów w klastrach, aby korzystać z opcjonalnych dodatków i usług udostępnionych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, środowiska uruchomieniowe aplikacji, dane, magazyny dokumentów, rejestrowanie monitorowanie i szczegółowe informacje, zabezpieczenia oraz usługi obsługi komunikatów.

Automatyzuj operacje za pomocą aktualizacji klastrów typu over-the-air

Automatycznie stosuj aktualizacje z poprawkami krytycznymi do klastrów na platformie Azure Red Hat OpenShift bez wpływu na wdrożone aplikacje.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Platforma Azure Red Hat OpenShift pozwala klientom robić niezwykłe rzeczy

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure Red Hat OpenShift

  • Wszystko, czego potrzebujesz do wdrażania kontenerów i zarządzania nimi, jest już dołączone do platformy Azure Red Hat OpenShift, w tym funkcje zarządzania kontenerami, automatyzacji (operatorzy), obsługi sieci, równoważenia obciążenia, siatki usług, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zapory, monitorowania, rejestru, uwierzytelniania i autoryzacji. Te składniki przetestowano jako całość pod kątem ujednoliconych operacji na kompletnej platformie. Zautomatyzowane operacje klastrów, w tym uaktualnienia platformy typu over-the-air, dodatkowo poprawiają jakość pracy z platformą Kubernetes.

  • Platformę Red Hat OpenShift opracowano na bazie znanych projektów Kubernetes, więc przejście do niej jest proste. Możesz szybko przejść na tę usługę przy minimalnych zakłóceniach w sposobie tworzenia kodu przy użyciu wybranych przez siebie obsługiwanych języków, struktur i baz danych. Uprość programowanie typu Agile dzięki osadzonym funkcją ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, katalogowi kontenerów i strumieniom obrazów lub użyj swojego istniejącego potoku.

  • Nie, nie musisz podpisywać umowy z firmą Red Hat. Rozliczenia za korzystanie z platformy Azure Red Hat OpenShift są dokonywane w ramach płatnych usług platformy Azure.

  • Poproś o pomoc w witrynie Azure Portal. Inżynierowie firm Microsoft i Red Hat zajmą się Twoim zgłoszeniem i odpowiedzą na nie.

  • Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj stronę dostępności produktu według regionów .

  • Platforma Azure Red Hat OpenShift zapewnia umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) gwarantującą dostępność na poziomie 99,95%. Przejrzyj stronę umowy SLA , aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązanie gotowe do użycia — utwórz klaster już dziś

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman i OpenShift są znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.