Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure
  • Kodowanie w wielu formatach

  • Skalowalne przetwarzanie wsadowe

  • Generowanie miniatur, nakładek, łączeń i klipów

  • Kodowanie o wysokiej wydajności

  • Obsługa przepływów pracy dla sieci Web, emisji i zastosowań profesjonalnych

  • Platforma bardzo bezpiecznego kodowania z certyfikatami ISO i CDSA

Kodowanie na żywo w chmurze

Funkcja kodowania na żywo jest teraz dostępna także na sprawdzonej przez branżę platformie chmury przetwarzania na żywo. Można ją połączyć z funkcjami dynamicznego tworzenia pakietów, dynamicznego szyfrowania, tworzenia klipów podrzędnych, dynamicznej obsługi manifestów i wstawiania znaczników reklamy, a także z możliwościami bezproblemowej obsługi różnych rozwiązań — od „na żywo” do „na żądanie” — w celu tworzenia kompleksowych przepływów pracy na żywo i przepływów pracy DVR w chmurze. Typowe scenariusze obejmują przesyłanie strumieniowe oparte na zdarzeniach z dynamicznym wstawianiem reklam i przesyłanie strumieniowe na żywo wymagające funkcji DVR w chmurze. Funkcja kodowania na żywo została użyta na potrzeby niektórych z największych wydarzeń na świecie, takich jak rozgrywki Super Bowl 2015 i Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi.

Skalowalne kodowanie w chmurze z wysoką wydajnością

Szybko rozbijaj wymagające przepływy pracy kodowania klasy internetowej lub studyjnej za pomocą chmury. Prześlij zadania kodowania do chmury, gdzie zostaną przetworzone wsadowo na naszych komputerach o wysokiej wydajności. Kontrolujesz poziom wydajności i liczbę współbieżnych zadań kodowania.

Bardzo bezpieczne przepływy pracy kodowania dla deweloperów rozwiązań internetowych, nadawców radiowych i studiów

Od prostego dostarczania w sieci Web za pomocą protokołu HTML5 do złożonej logiki wyboru multimediów w ramach wymagających studyjnych przepływów pracy — funkcja Media Encoder usługi Azure Media Services umożliwia definiowanie własnych przepływów pracy kodowania. Za pomocą narzędzi komputerowych, takich jak Eksplorator multimediów Azure oraz zaawansowany, graficzny projektant przepływów pracy, możesz zdefiniować przepływ pracy kodowania, który spełnia Twoje potrzeby biznesowe, a następnie wykonać go na dużą skalę.

Opłata tylko za to, co jest kodowane

Korzystaj z pełnego zakresu funkcji kodowania, lecz płać tylko za to, czego używasz. Ceny naszych usług są uzależnione od czasu trwania (w minutach) danych wyjściowych, więc rachunek jest czytelny i łatwy do obliczenia, niezależnie od tego, z których funkcji i opcji kodowania korzystasz. Skaluj usługę w górę i w dół odpowiednio do wymagań biznesowych lub przepływu pracy.

Zakoduj raz i dostarczaj wszędzie

Zapewnij płynne dostarczanie zawartości na wiele różnych urządzeń — zakoduj każdą swoją zawartość jako standardowe pliki MP4 z wieloma szybkościami transmisji bitów i dostarczaj je dynamicznie na potrzeby najnowszych protokołów przesyłania strumieniowego z adaptacyjną szybkością transmisji bitów. Przesyłanie strumieniowe z adaptacyjną szybkością transmisji bitów oznacza większą wygodę dla klientów, ponieważ odtwarzanie wideo jest dostosowywane do dostępnej przepustowości łącza. Dzięki temu nie pojawią się już komunikaty o buforowaniu, a odtwarzanie z chmury będzie odbywać się płynnie i na profesjonalnym poziomie.

Obsługa wielu formatów

Zapewniamy szeroki zakres obsługi najpopularniejszych formatów plików wejściowych. Nasz koder w warstwie Standardowej obsługuje szeroki zakres formatów dostarczania w sieci Web, a koder w warstwie Premium obsługuje ich jeszcze więcej, w tym formaty stosowane do emisji i w pracy w studio, spełniając wysokie wymagania branży wideo.

Oszczędzanie pieniędzy przez kodowanie i zapisywanie za pomocą funkcji dynamicznego tworzenia pakietów

Domyślnie wszystkie nasze wstępne ustawienia kodowania tworzą standardowe pliki MP4 z różnymi szybkościami transmisji bitów, dzięki czemu oszczędzasz pieniądze — płacisz mniej za przestrzeń dyskową i ponosisz mniej kosztów związanych z duplikowaniem kodowania. Wystarczy, że zakodujesz i zapiszesz pliki w standardowym formacie plików MP4, a my będziemy je na bieżąco konwertować na Twoje ulubione protokoły przesyłania strumieniowego. Po prostu dodaj jednostkę zarezerwowanego przesyłania strumieniowego i już możesz dostarczać pliki w postaci strumieni MPEG-DASH, Apple HTTP Live Streaming (HLS) i Smooth Streaming bez konieczności ponownego kodowania. Możesz nawet dodać szyfrowanie na bieżąco, aby uniknąć ponownego pakowania.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Utwórz rozwiązanie multimedialne jeszcze dzisiaj