Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Cloud Services

Twórz wysoko dostępne i nieskończenie skalowalne aplikacje oraz interfejsy API w chmurze.

Wdrażanie wysoko dostępnych i skalowalnych aplikacji w kilka minut

Twórz dostosowane do Twoich potrzeb aplikacje internetowe i oparte na chmurze, korzystając z wielu języków, które obsługujemy. Uprość zarządzanie aplikacjami za pomocą usług w chmurze, zapewniając jednocześnie wysoką dostępność. Automatycznie skaluj swoje środowisko na podstawie zapotrzebowania oraz obniżaj koszty. Automatyzuj aktualizacje systemu operacyjnego i aplikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Korzystaj ze zintegrowanego monitorowania kondycji i równoważenia obciążenia. Skoncentruj się na swojej aplikacji, a nie na infrastrukturze chmury.

Wysoce dostępna i skalowalna platforma dla aplikacji i interfejsów API. Szybsze wdrażanie aplikacji.

Automatyczne skalowanie środowiska chmury w celu optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności.

Zintegrowane monitorowanie kondycji i równoważenie obciążenia przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i alertów w czasie rzeczywistym.

Doskonałe metody tworzenia oprogramowania dzięki zestawowi Azure SDK idealnie zintegrowanemu z programem Visual Studio.

Usługi Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) są teraz dostępne

Przyspieszanie wdrażania aplikacji internetowych i opartych na chmurze

W kilka minut możesz tworzyć i wdrażać zaawansowane aplikacje oraz usługi internetowe i oparte na chmurze, korzystając z usług Azure Cloud Services. Korzystaj z usług Azure Cloud Services, aby zapewniać dostępność aplikacji i przekierowywać ruch z wystąpień zagrożonych problemami do wystąpień w dobrej kondycji, które działają płynnie. Po wdrożeniu aplikacji platforma Azure zajmie się resztą — od aprowizacji do równoważenia obciążenia. Twoja aplikacja jest objęta wiodącą w branży umową dotyczącą poziomu usług (SLA) 99,95 procent.

Osoba pracująca przy biurku na laptopie.
Mapa świata w biurze.

Zwiększanie odporności aplikacji

Stosuj nowy model wdrażania oparty na usłudze Azure Resource Manager — udostępniony przez usługi Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) — w celu zwiększenia odporności regionalnej. W tym nowym modelu wdrażania możesz korzystać z funkcji takich jak kontrola dostępu na podstawie ról (RBAC, Role-Based Access Control), tagi, zasady i obsługa szablonów wdrażania.

Kontynuuj korzystanie z istniejącego modelu wdrażania usług Azure Cloud Services (klasyczne) dla swoich aplikacji opartych na usłudze Azure Service Manager.

Automatyczne skalowanie aplikacji w celu optymalizacji kosztów

Automatycznie skaluj infrastrukturę usług w chmurze na podstawie bieżącego zapotrzebowania. Funkcja skalowania automatycznego pomaga zarządzać nieoczekiwanymi wzrostami ruchu przez automatyczne skalowanie środowiska usług Azure Cloud Services w górę lub w dół, aby zapewnić doskonałą obsługę klientów. Ustawiaj limity skalowania, planuj cele i zapewnij możliwość skalowania aplikacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Korzystanie z preferowanych środowisk programistycznych

Poznaj doskonałe środowisko tworzenia oprogramowania dzięki zestawowi Azure SDK idealnie zintegrowanemu z programem Visual Studio. Wdrażaj aplikacje przy użyciu ulubionego języka programowania, takiego jak .NET, Java, Node.js, PHP, Python lub Ruby. Przetestuj aplikację przed wdrożeniem jej w chmurze, korzystając z emulatora platformy Azure, który udostępnia kluczowe funkcje tej platformy bezpośrednio na komputerze dewelopera. Aby wdrożyć nową wersję w środowisku produkcyjnym, wystarczy zamienić środowisko przejściowe na produkcyjne.

Monitorowanie aplikacji w chmurze

Skonfiguruj alerty w czasie rzeczywistym, aby uzyskiwać informacje o możliwym spadku dostępności usługi lub innych metryk. Automatyzuj aktualizacje systemu operacyjnego, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego środowiska. Skup się na tworzeniu wspaniałych aplikacji i nie martw się o poprawki, wadliwy sprzęt czy problemy z siecią. Usługi Azure Cloud Services ułatwiają monitorowanie kondycji i dostępności aplikacji. Pulpit nawigacyjny metryk kondycji zawiera skrót kluczowych danych statystycznych.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania dotyczące usług Azure Cloud Services

 • Usługi Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) to nowy model wdrażania oparty na usłudze Azure Resource Manager dla usług Azure Cloud Services. Model wdrażania oparty na usłudze Azure Service Manager nosi teraz nazwę Azure Cloud Services (klasyczne). Oba modele wdrażania są dostępne w usługach Azure Cloud Services.

 • Główną zaletą tego nowego modelu wdrażania jest odporność regionalna. Usługi Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) oferują też możliwości usługi Azure Resource Manager, takie jak kontrola dostępu oparta na rolach, tagi, zasady oraz obsługa szablonów wdrażania.

 • Istnieje wiele innych opcji platformy Azure, które można rozważyć:

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Azure App Service
  • Azure Kubernetes Services (AKS)
  • Azure Service Fabric

  Te alternatywy są szczególnie przydatne, jeśli Twoja aplikacja jest stale rozwijana i wymaga nowoczesnego zestawu funkcji w celu dostosowywania jej do zmiennych wymagań.

 • Gwarantujemy, że jeśli wdrożysz co najmniej dwa wystąpienia roli w różnych domenach aktualizacji, co najmniej jedno wystąpienie roli będzie mieć łączność z wystąpieniem roli przez co najmniej 99,95 procent czasu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z umową SLA dla usług Azure Cloud Services.

 • Usługi Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) udostępniają dwie ścieżki migracji z usługi Azure Service Manager (ASM) do usługi Azure Resource Manager (ARM).

  Pierwsza ścieżka wymaga ponownego wdrożenia, podczas którego klienci „ponownie wdrażają” usługi w chmurze bezpośrednio w usłudze ARM, a następnie po gruntownym sprawdzeniu poprawności usuwają stare usługi w chmurze w usłudze ASM. Ta ścieżka migracji jest już ogólnie dostępna. Dowiedz się więcej z dokumentacji.

  Druga ścieżka to migracja w miejscu, która umożliwia migrowanie istniejących usług Azure Cloud Services (klasyczne) do usług Cloud Services (wsparcie dodatkowe). W tym scenariuszu platforma organizuje migrację usług klienta z usługi ASM do usługi ARM i zapewnia środowisko migracji bez przestojów dla większości scenariuszy. Funkcja ta jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Dowiedz się więcej z dokumentacji.

 • Informacje na temat korzystania z usług Azure Cloud Services (wsparcie dodatkowe) zawiera dokumentacja.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie