Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Data Studio

Nowoczesne, międzyplatformowe, hybrydowe narzędzie do analizy danych typu open source, zaprojektowane w celu uproszczenia widoku danych.

Ujednolicone środowisko narzędzi dla specjalistów ds. danych

Zaprojektowane tak, aby skupić się na funkcjonalności platformy danych, z której deweloperzy korzystają najczęściej, narzędzie Azure Data Studio oferuje dodatkowe środowiska dostępne jako opcjonalne rozszerzenia. Utworzone z myślą o specjalistach ds. danych, którzy używają programu SQL Server i baz danych platformy Azure lokalnie lub w środowiskach wielochmurowych.

Wbudowany edytor zapytań, natywne notesy Jupyter Notebook i zintegrowany terminal

Obszary robocze z dostosowywalnymi, intuicyjnymi usługami umożliwiającymi personalizowanie środowiska do najczęściej używanych przepływów pracy

Elastyczność platformy, która obejmuje operacje na danych, w tym zarządzanie, wdrażanie i migrację usług danych platformy Azure

Rozszerzenia, które zapewniają dostęp do nowych funkcji i dodatkowych usług

Uzyskiwanie ujednoliconego środowiska narzędzi

Konsoliduj procesy w uproszczonym, rozszerzalnym narzędziu do analizy danych za pomocą nowoczesnych paradygmatów i używaj tylko potrzebnych funkcji. Skorzystaj z dopracowanego edytora zapytań, natywnych notesów Jupyter Notebook, wbudowanej obsługi usługi Git i wygodnego terminalu. Dodawaj i usuwaj funkcje, aby uzyskać narzędzie, które najlepiej pasuje do Twojej pracy. Użyj rozszerzenia SQL Database Projects, aby tworzyć dla programu SQL Server. Dostosuj środowisko do najczęściej używanych przepływów pracy.

Trzy osoby spoglądające na dane na dokumentach, które zostały zawieszone na ścianie w biurze
Osoby pracujące na platformie Azure przy biurkach

Praca na wielu platformach

Umieść narzędzie tam, gdzie chcesz, jako aplikację komputerową z obsługą systemów operacyjnych Windows, MacOS i Linux. Zapewnia również niezawodną obsługę systemów SQL, PowerShell, Python, KQL, Apache Spark TM i PySpark do zarządzania zapytaniami w programie SQL Server, PostgreSQL i usłudze Azure Data Explorer.

Nawiązywanie połączenia zw środowiskami lokalnymi lub wielochmurowymi

Połącz się z danymi, w lokalizacji której się znajdują, zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Usługa Azure Arc służy do wdrażania hybrydowych baz danych w dowolnym miejscu oraz do rozszerzania zarządzania platformą Azure na dowolną infrastrukturę. Wykonuj lokalne zadania, które nie wymagają połączenia z serwerem. Uzyskaj pomoc techniczną dla platform danych, obejmujących Klastry danych big data programu SQL Server 2019 i usługę Azure Database for PostgreSQL.

Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Zasoby i dokumentacja

Dowiedz się więcej o narzędziu Azure Data Studio

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia Azure Data Studio

  • Nie. Jest to narzędzie hybrydowe utworzone z myślą zarówno o usługach danych lokalnych, jak i w chmurze.

  • Aby uzyskać więcej informacji, w szczególności na temat tego, jakiego narzędzia używać i kiedy, przypadków użycia oraz funkcji, zobacz uzupełniającą sekcję Często zadawane pytania.

  • Tak, kod źródłowy dla narzędzia Azure Data Studio i jego dostawców danych jest kodem typu open source dostępnym w witrynie GitHub. Kod źródłowy dla narzędzia Azure Data Studio frontonu, który jest oparty na edytorze Microsoft Visual Studio Code, jest dostępny w ramach umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania zapewniającej prawa do modyfikacji i korzystania z oprogramowania, ale nie do jego ponownej dystrybucji ani hostowania w usłudze w chmurze. Kod źródłowy dla dostawców danych jest dostępny w ramach licencji MIT.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure