Przejdź do głównej zawartości

Przetwarzanie obrazów

Usługa sztucznej inteligencji, która służy do analizowania zawartości obrazów i wideo.

Wyodrębnianie rozbudowanych informacji z obrazów i wideo

Zwiększaj możliwości odnajdywania zawartości, automatyzuj wyodrębnianie tekstu, analizuj wideo w czasie rzeczywistym i twórz produkty, z których może korzystać więcej osób. Dodaj do swoich aplikacji możliwości usług w chmurze dla wizji za pomocą funkcji przetwarzania obrazów, jednej z usług Azure Cognitive Services. Używaj przetwarzania danych wizualnych do oznaczania zawartości etykietami obiektów i pojęć, wyodrębniania tekstu, generowania opisów obrazów, moderowania zawartości i interpretacji ruchów ludzi w przestrzeniach fizycznych. Wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego nie jest wymagana.

Wyodrębnianie tekstu (OCR)

Wyodrębnij tekst drukowany i pisany odręcznie z obrazów oraz dokumentów zawierających wiele języków i różne style pisania.

Interpretacja obrazu

Korzystaj z obszernej ontologii obejmującej ponad 10 000 pojęć i obiektów, aby generować wartość ze swoich zasobów wizualnych.

Analiza przestrzenna

Analizuj, w jaki sposób ludzie przemieszczają się w danej przestrzeni w czasie rzeczywistym, aby zliczać przebywające w niej osoby, sprawdzać zachowanie odpowiedniego dystansu i wykrywać maseczki.

Elastyczne wdrażanie

Uruchamiaj przetwarzanie obrazów w chmurze lub na urządzeniach brzegowych, w kontenerach.

Przekształcanie procesów

Automatycznie identyfikuj na obrazach ponad 10 000 obiektów i pojęć. Wyodrębnij tekst drukowany i odręczny z wielu typów obrazów i dokumentów, korzystając z obsługi wielu języków i mieszanych stylów pisania. Zastosuj te funkcje przetwarzania obrazów, aby usprawnić procesy, takie jak zrobotyzowana automatyzacja procesów i zarządzanie zasobami cyfrowymi.

Dane monitorujące wydajność i użycie aplikacji, takie jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i najważniejsze urządzenia.

Maksymalizowanie wartości przestrzeni fizycznej w organizacji

Dowiedz się, jak ludzie poruszają się w przestrzeni fizycznej, na przykład w biurze lub w sklepie. Funkcja analizy przestrzennej umożliwia tworzenie aplikacji, które mogą zliczać osoby w pomieszczeniu, śledzić trasy, analizować czas przebywania przed wystawą sklepu i określać czas oczekiwania w kolejce. Twórz rozwiązania, które umożliwiają zarządzanie liczbą osób przebywających w danym miejscu i utrzymanie dystansu społecznego, spełnienie wymagań dotyczących noszenia maseczek, optymalizowanie rozkładu sklepu i biura oraz przyspieszenie procesu obsługi przy kasie. Uruchom usługę dla wielu kamer i lokalizacji.

Wdrażanie w dowolnym miejscu— od chmury po urządzenia brzegowe

Uruchom usługę przetwarzania obrazów w chmurze lub lokalnie, przy użyciu kontenerów. Zastosuj go do rozmaitych scenariuszy, w których istotne jest bezpieczeństwo danych i małe opóźnienia, takich jak badanie obrazów dokumentacji medycznej, wyodrębnianie tekstu z poufnych dokumentów lub analiza poruszania się ludzi po sklepie.

Wspieranie innowacji w zakresie aplikacji dzięki usługom sztucznej inteligencji w chmurze

Poznaj 5 najważniejszych sposobów, dzięki którym Twoja organizacja może zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji i szybko przekonać się o jej wartości.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Światowej klasy przetwarzanie obrazów w konkurencyjnych cenach

  Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. W przypadku przetwarzania obrazów płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie liczby transakcji.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby

Wprowadzenie

Przeczytaj dokumentację

Weź udział w kursach Microsoft Learn

Zobacz przykłady kodu

Zapoznaj się z przykładową aplikacją

Często zadawane pytania dotyczące funkcji przetwarzania obrazów

 • Przetwarzanie obrazów oraz inne oferty w ramach usług Azure Cognitive Services gwarantują dostępność na poziomie 99,9%. Dla warstwy cenowej Bezpłatna nie ma umowy SLA. Zobacz szczegóły umowy SLA.

 • Nie. Firma Microsoft automatycznie usuwa obrazy i wideo po ich przetworzeniu. Twoje dane nie są używane do trenowania modeli bazowych w celu ich usprawnienia. Dane wideo nie opuszczają Twojego środowiska lokalnego ani nie są przechowywane na urządzeniach brzegowych, na których jest uruchomiony kontener. Dowiedz się więcej o prywatności i warunkach użytkowania.

 • Po wyodrębnieniu tekstu z obrazów i nagrań wideo przy użyciu funkcji przetwarzania obrazów możesz skorzystać z funkcji analizy tekstu , aby przeanalizować tonację, translatora , aby przetłumaczyć tekst na żądany język, lub usługi Immersive Reader , aby odczytać tekst na głos, ułatwiając do niego dostęp. Dodatkowe funkcje związane z przetwarzaniem obrazów obejmują usługi: Form Recognizer do wyodrębniania par klucz-wartość i tabel z dokumentów, rozpoznawanie twarzy do wykrywania i rozpoznawania twarzy na obrazach, Custom Vision do łatwego tworzenia własnego modelu przetwarzania obrazów od podstaw oraz Content Moderator do wykrywania niepożądanego tekstu lub obrazu.

 • Nie. Analiza przestrzenna wykrywa i lokalizuje obecność człowieka w materiałach wideo i używa pola ograniczenia wokół ludzkiego ciała. Modele AI nie wykrywają twarzy ani nie określają tożsamości czy danych demograficznych poszczególnych osób.

 • Modele AI analizy przestrzennej wykrywają i śledzą ruchy w strumieniu wideo na podstawie algorytmów, które identyfikują obecność co najmniej jednej osoby przez pole ograniczenia ciała. Dla każdego ruchu wykrytego w polu ograniczenia w strefie pola widzenia kamery modele AI zwracają dane wyjściowe zdarzenia, w tym: współrzędne pola ograniczenia ciała osoby, typ zdarzenia (na przykład wejście do strefy lub wyjście z niej albo kierunkowe przecięcie linii), identyfikatory pseudonimowe do śledzenia pola ograniczenia i wskaźnik pewności wykrywania. Te dane zdarzenia są wysyłane do Twojego własnego wystąpienia usługi Azure IoT Hub.

Rozpocznij tworzenie rozwiązań przy użyciu usług Cognitive Services

Wypróbuj bezpłatnie przetwarzanie obrazów