Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT nowej generacji, które modelują świat rzeczywisty

Tworzenie kompleksowych modeli cyfrowych całych środowisk

Uzyskaj szczegółowe informacje ułatwiające tworzenie lepszych produktów, optymalizowanie operacji i kosztów oraz tworzenie przełomowych środowisk dla klientów. Połącz swoją specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie z usługą Azure Digital Twins, aby tworzyć rozwiązania połączone. Modeluj dowolne środowisko i ożyw cyfrowe bliźniacze reprezentacje w skalowalny i wysoce bezpieczny sposób.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Digital Twins

Otwarty język modelowania do tworzenia niestandardowych modeli domen dowolnego połączonego środowiska przy użyciu języka definicji usługi Digital Twins

Środowisko wykonawcze na żywo, które umożliwia przedstawienie cyfrowych bliźniaczych reprezentacji na odzwierciedleniu graficznym na żywo

Dane wejściowe z IoT i systemów biznesowych do łączenia zasobów, w tym urządzeń IoT, za pomocą usługi Azure IoT Hub, Logic Apps i interfejsów API REST

Dane wyjściowe do usługi Time Series Insights, magazynu i analizy przy użyciu tras zdarzeń do usług podrzędnych, takich jak Azure Synapse Analytics

Śledzenie przeszłości i ułatwianie przewidywania przyszłości każdego środowiska połączonego

Łatwo modeluj i twórz reprezentacje cyfrowe środowisk połączonych za pomocą otwartego języka modelowania. Modeluj budynki, fabryki, farmy, sieci energetyczne, tory kolejowe, stadiony, a nawet całe miasta. Wciel te cyfrowe bliźniacze reprezentacje w życie za pomocą środowiska wykonywania na żywo, tworząc dynamiczną logikę biznesową i przetwarzanie danych w niezawodnym systemie zdarzeń. Odblokuj szczegółowe informacje z możliwością działania dzięki zaawansowanym interfejsom API zapytań i bezproblemowo integruj się z danymi, analizami i usługami AI na platformie Azure.

Przełamywanie barier w środowiskach połączonych

Modeluj każde środowisko fizyczne, które jest ważne dla Twojej firmy. Następnie połącz dane wejściowe z urządzeń IoT korzystających z usługi Azure IoT Hub lub z dowolnego systemu biznesowego, aby utworzyć pojedynczą warstwę integracji na żywo dostarczającą szczegółowe informacje z całego środowiska.

Kompilowanie na zaufanej platformie klasy korporacyjnej

Twórz rozwiązania połączone IoT klasy korporacyjnej, zapewniając zgodność, bezpieczeństwo i korzyści związane z ochroną prywatności, z których słynie platforma Microsoft Azure. Monitoruj i aktualizuj urządzenia IoT oraz zarządzaj nimi, korzystając ze skalowalności i zabezpieczeń wysokiego poziomu poprzez integrację z usługą Azure IoT Hub. Zarządzaj dostępem i tożsamościami za pomocą funkcji, takich jak kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) i usługa Azure Active Directory.

Niezrównane bezpieczeństwo i zgodność, aby ułatwić zapewnianie bezpieczeństwa i dostępności Twoich danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Digital Twins

W publicznej wersji zapoznawczej usługa Azure Digital Twins jest świadczona bezpłatnie.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Seria „IoT Show”

Zobacz najnowsze funkcje, pokazy i analizę.

Microsoft Learn

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym deweloperem rozwiązań IoT, znajdziesz zasoby i materiały szkoleniowe oparte na rolach do planowania i tworzenia rozwiązań IoT.

Dokumentacja

Utwórz rozwiązanie w usłudze Azure Digital Twins, korzystając z pięciominutowych przewodników Szybki start, przewodników, samouczków i kodu przykładowego.

Społeczność techniczna usługi IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Certyfikacja IoT Developer Specialty

Zdobądź certyfikat firmy Microsoft. Poznaj ścieżki dla IoT, które wymagają zdania jednego egzaminu.

Zobacz wspaniałe rozwiązania tworzone przez klientów za pomocą usługi Azure Digital Twins

Oparta na symulacji usługa Azure Digital Twins z rozwiązaniem Ansys

Firma Ansys nawiązała partnerstwo z firmą Microsoft, aby rozszerzyć usługę Azure Digital Twins o światowej klasy symulację korzystającą z platformy Ansys Twin Builder.

ANSYS

Wizualizacja 3D infrastruktury firmy Bentley za pomocą usługi Azure Digital Twins

Firmy Bentley i Microsoft połączyły swoje możliwości w świecie cyfrowych bliźniaczych reprezentacji. Skalowalność IoT na platformie Azure i funkcje wizualizacji obiektu iTwin firmy Bentley sprawiają, że obie firmy oferują kompleksowe aplikacje cyfrowej bliźniaczej reprezentacji.

Bentley

Steelcase zapewnia inteligentne i połączone miejsce pracy

Firma Steelcase opracowała sieć czujników przestrzeni działającą w chmurze na platformie Azure IoT. Ułatwia to organizacjom tworzenie miejsc pracy odpowiadających potrzebom pracowników oraz pozwala zoptymalizować inwestycje w nieruchomości.

Steelcase

Firma PCL Construction używa Internetu rzeczy w usłudze Azure Digital Twins na potrzeby rewolucyjnych rozwiązań w branży budowlanej

"Using data from Azure IoT sensors and advanced analytics, we can increase safety, enhance productivity, and focus our efforts on improving customer satisfaction. It makes us smarter builders."

Chris Palmer, starszy menedżer ds. usług zaawansowanych technologii w firmie PCL Construction
PCL Construction

Firmy Willow Inc. i Thyssenkrupp kładą podwaliny pod budynki inteligentne za pomocą technologii cyfrowej bliźniaczej reprezentacji

"We're revolutionizing the way that we interact with built assets, and the Innovation Test Tower is an example of what's possible in this new world of digital twins. The entire building becomes a rich ecosystem of data and insights."

Josh Ridley, współzałożyciel i dyrektor naczelny, Willow Inc.
Willow Inc.

Firma ICONICS podwyższa inteligencję inteligentnych budynków za pomocą usługi Azure Digital Twins

"How do we grow our company? By leveraging the exciting new Azure Digital Twins platform to build our customers new solutions with unlimited scale, cost-effectiveness, and unprecedented insight."

Russ Agrusa, prezes i dyrektor naczelny, ICONICS
ICONICS

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Digital Twins

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure