Azure Digital Twins

Modelowanie i interakcje w świecie rzeczywistym

Tworzenie rozwiązań IoT uwzględniających kontekst

Usługa Azure Digital Twins to platforma dająca organizacjom podstawy potrzebne do tworzenia rozwiązań Internetu rzeczy następnej generacji. Podczas naszej podróży przez świat Internetu rzeczy dowiedzieliśmy się, że wiele scenariuszy transformacji cyfrowej można uprościć, jeśli przed połączeniem urządzeń są dostępne informacje kontekstowe o otaczającym świecie fizycznym. Za pomocą usługi Azure Digital Twins organizacje mogą pracować właśnie tak — tworzyć powtarzalne, skalowalne środowiska, które korelują dane ze źródeł cyfrowych i świata fizycznego. To wideo opisuje, jak usługa Azure Digital Twins udostępnia pełny model cyfrowy relacji i interakcji między osobami, miejscami i urządzeniami, który można zastosować w każdym środowisku fizycznym.

Tworzenie rozwiązań cyfrowych bliźniaczych reprezentacji, które są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników

Zreplikuj wirtualnie świat fizyczny przez modelowanie relacji między osobami, miejscami i urządzeniami na grafie analizy przestrzennej. Twórz unikatowe środowiska przez korelowanie danych między światem cyfrowym i fizycznym. Odkryj możliwości ulepszania środowisk klientów, zwiększ efektywność i popraw warunki w miejscach zamieszkania, pracy i rozrywki.

Szybsze i prostsze tworzenie rozwiązań cyfrowych bliźniaczych reprezentacji

Usługa Azure Digital Twins udostępnia wstępnie zdefiniowany schemat danych dostosowany do wymagań domeny rozwiązania, który pozwala przyspieszyć i uprościć jego tworzenie. Obniż koszty tworzenia i szybko wdróż rozwiązanie. Pracuj wydajniej w swoim miejscu pracy niezależnie od tego, czy jest to szpital, stadion, fabryka czy łącząca je sieć energetyczna.

Automatyzacja działań w lokalizacji fizycznej

Wykonuj zapytania dotyczące danych w kontekście obszaru zamiast z różnych czujników. Definiuj i wykonuj funkcje generujące powiadomienia lub zdarzenia w określonych punktach końcowych w obszarze zgodnie z komunikatami telemetrycznymi z różnych urządzeń i czujników. Te zaawansowane możliwości pozwalają zwiększyć efektywność i warunki dla osób korzystających z tych obszarów.

Bezproblemowe modernizowanie i skalowanie działalności

Twórz rozwiązania cyfrowej reprezentacji umożliwiające skalowanie i replikowanie w wielu dzierżawach. Wbudowana obsługa wielu dzierżaw i zagnieżdżona dzierżawa ułatwiają zabezpieczanie danych klientów. Funkcje zarządzania tożsamościami i dostępem, takie jak kontrola dostępu oparta na rolach i usługa Azure Active Directory, dodatkowo pokazują nasze poświęcenie dla bezpieczeństwa, prywatności danych i zgodności.

Zobacz wspaniałe rozwiązania tworzone przez organizacje za pomocą usługi Azure Digital Twins

Usługa Azure Digital Twins jest obecnie używana przez klientów i partnerów z wielu różnorodnych branż. W tym miejscu przedstawiono kilka przykładowych podejść, dzięki którym partnerzy wykorzystali potencjał usługi Azure Digital Twins do dostarczenia prostych i intuicyjnych rozwiązań dla aplikacji bliźniaków cyfrowych.

Przypadki użycia

Znajdź partnera oferującego kompletne rozwiązanie odpowiednie dla poniższych przypadków użycia.

Zarządzanie energią

Opracowuj rozwiązania generujące szczegółowe informacje i optymalizujące zasoby energii.

 • Zarządzanie energią w budynku
 • Optymalizacja sieci ładowania pojazdów elektrycznych (ograniczona wersja zapoznawcza)
 • Optymalizacja podstacji i rozpowszechnianych zasobów energii (ograniczona wersja zapoznawcza)

Zarządzanie budynkiem

Twórz rozwiązania umożliwiające wydajniejsze zarządzanie operacjami w budynku.

 • Zarządzanie zasobami
 • Obsługa próśb dotyczących pomieszczeń
 • Sprzątanie pomieszczeń
 • Zarządzanie pomieszczeniami
 • Konserwacja predykcyjna
 • Zabezpieczenia budynku

Zajmowanie i używanie przestrzeni

Generuj szczegółowe informacje, aby zoptymalizować użycie przestrzeni i obniżyć koszty dzięki analizie pomieszczeń.

 • Analiza przestrzeni
 • Optymalizacja przestrzeni
 • Użycie przestrzeni

Projektowanie i tworzenie

Zwiększ wydajność procesu projektowania i budowania przez modelowanie środowisk fizycznych.

 • Bardziej inteligentne tworzenie przestrzeni
 • Architektura cyfrowych bliźniaczych reprezentacji
 • Projektowanie wizualizacji i modelowania

Środowisko lokatorów

Zwiększ zadowolenie i morale pracowników oraz lokatorów przy użyciu rozwiązań do analizy przestrzennej, które zapewniają poprawę efektywności i komfortu pracy w danym miejscu.

 • Rezerwowanie obszarów
 • Zabezpieczenia
 • Drogowskazy
 • Znajdowanie osób
 • Zgłaszanie próśb dotyczących pomieszczeń
 • Usługi konsjerża
 • Komfort i klimatyzacja

Powiązane rozwiązania

Omówienie usługi Azure IoT

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Uzyskaj więcej informacji

Znajdź partnera do pomocy