Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Health Bot

Usługa zarządzana przygotowana specjalnie na potrzeby opracowywania wirtualnych asystentów opieki zdrowotnej.

Tworzenie środowisk konwersacyjnej sztucznej inteligencji na potrzeby branży opieki zdrowotnej

Usługa Azure Health Bot umożliwia deweloperom w organizacjach opieki zdrowotnej tworzenie i wdrażanie opartych na sztucznej inteligencji i zgodnych z przepisami konwersacyjnych środowisk w ramach opieki zdrowotnej na dużą skalę. Łączy ona wbudowaną medyczną bazę danych z funkcjami języka naturalnego w celu zrozumienia terminologii klinicznej i może być łatwo dostosowana do obsługi klinicznych przypadków użycia w danej organizacji. Usługa gwarantuje dopasowanie do wymogów branżowych dotyczących zgodności i zapewnia ochronę prywatności zgodnie ze standardami HIPAA.

Tworzenie wirtualnych asystentów opieki zdrowotnej z wbudowanymi funkcjami opieki zdrowotnej, takimi jak medyczne bazy danych i protokoły wstępnej klasyfikacji medycznej.

Dostosowanie do konkretnych wymagań w obszarze opieki zdrowotnej za pomocą opcji konfiguracyjnych i narzędzi umożliwiających rozszerzanie.

Wykorzystanie mechanizmów ochrony prywatności i zabezpieczeń w celu dostosowania się do branżowych wymogów w zakresie zgodności z przepisami.

Uwierzytelnianie i integrowanie z danymi z systemów EMR przy użyciu połączeń danych FHIR w celu personalizowania przepływów pacjentów.

Konwersacyjna sztuczna inteligencja dla sektora opieki zdrowotnej

Tworzenie botów opieki zdrowotnej przy użyciu wbudowanych baz wiedzy medycznej, protokołów wstępnej klasyfikacji medycznej i modeli języka trenowanych pod kątem rozumienia terminologii klinicznej. Wyzwalanie płynnego przechodzenia od interakcji z botem do kontaktu z lekarzem, pielęgniarką lub pracownikiem wspomagającym. Korzystanie z biblioteki specyficznych dla branży szablonów scenariuszy, aby przyspieszyć tworzenie przypadków użycia w obszarze opieki zdrowotnej.

Pracownik opieki zdrowotnej pracujący w laboratorium na laptopie.
Dłonie korzystające z tabletu podłączonego do klawiatury.

Możliwość dostosowywania i rozszerzania

Obsługa niestandardowych scenariuszy organizacji za pomocą opcji konfiguracyjnych i narzędzi rozszerzających, specyficznych dla sektora opieki zdrowotnej. Używanie wizualnych narzędzi do tworzenia w celu projektowania i weryfikacji logiki oraz korzystanie z połączeń danych FHIR do bezpiecznego integrowania z systemami zewnętrznymi i uwzględniania danych pacjentów z systemów EMR. Udostępnianie własnego konwersacyjnego środowiska, korzystając z różnych kanałów, takich jak np. własna witryna internetowa lub aplikacja Microsoft Teams.

Bezpieczeństwo i zgodność

Zapewnij dopasowania do wymogów dotyczących zgodności z przepisami organizacyjnymi i branżowymi. Usługa Health Bot jest zgodna z normami HIPAA, HITRUST, ISO27001, SOC2, RODO oraz z ponad 50 globalnymi i branżowymi platformami zgodności. Korzystanie z wbudowanych konstrukcji i mechanizmów ochrony prywatności w zakresie zbierania zgód użytkowników końcowych, zasad przechowywania danych, dzienników inspekcji i limitu czasu konwersacji.

Dwóch pracowników opieki zdrowotnej prowadzących konwersację i spoglądających na laptopa.

Kompleksowe funkcje dotyczące zabezpieczeń i zgodności, wbudowane

Ogólny widok Centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów.
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Dzięki wdrożeniu "Scout", inteligentnego wirtualnego asystenta opieki zdrowotnej, firma Premera Blue Cross oferująca usługi cyfrowe, takie jak sprawdzanie stanu oświadczeń medycznych, uprawnień i planów opieki zdrowotnej w systemach Android i IOS, usprawniła środowiska obsługi pacjentów.

 
Dwa wyświetlacze mobilne aplikacji Premera i użytkownik sprawdzający swoje świadczenia za pomocą czatbota

Aurora Health Care pomaga pacjentom wstępnie klasyfikować objawy i lokalizować pobliskie centra opieki medycznej. Korzystając z wbudowanego narzędzia sprawdzania symptomów pod kątem wstępnej klasyfikacji medycznej, Aurora kieruje pacjenta do odpowiedniego dostawcy usług medycznych w oparciu o wyniki tej wstępnej klasyfikacji.

Użytkownik prowadzący konwersację z czatbotem i umawiający się na spotkanie z lekarzem

Quest Diagnostics udoskonala swoje środowisko obsługi pacjenta dzięki usłudze „Quest Bot”, wirtualnemu asystentowi opieki zdrowotnej, który może odpowiadać na pytania dotyczące badań laboratoryjnych i testów COVID, lokalizować pobliskie punkty testowania na podstawie lokalizacji pacjentów i łączyć z agentami w celu uzyskania dalszego pomocy.

Użytkownik w witrynie internetowej Quest Diagnostics używający czatbota do umówienia terminu spotkania

CDC walczy z rozprzestrzenianiem się COVID-19, udostępniając publicznie narzędzie do samodzielnego sprawdzania symptomów koronawirusa. Bot opieki zdrowotnej CDC „Clara” postępuje zgodnie z protokołami CDC w celu oceny prawdopodobieństwa występowania objawów COVID i pomógł już setkom milionów użytkowników.

 

Użytkownik prowadzący rozmowę za pomocą czatbota CDC

Firma HUS, największy dostawca usług opieki zdrowotnej w Finlandii obsługujący ponad pół miliona pacjentów rocznie, udostępniła informacje dotyczące wielu przypadków użycia w ramach inicjatywy „Virtual Health Village”, w tym narzędzia Acne Bot, Varicose Vein Bot i bota udzielającego pomocy w zakresie rozwiązywanie problemów o charakterze społecznym.

Przedstawiciele działu obsługi klienta z założonymi zestawami słuchawkowymi pracujący w biurze
Powrót do kart

Zasoby i dokumentacja dotyczące usługi Azure Health Bot

Zacznij korzystać z zasobów edukacyjnych

Zapoznaj się z popularnymi zasobami dla deweloperów

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Health Bot

  • Usługa Health Bot jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

  • Umowa SLA dla usługi Health Bot gwarantuje czas działania na poziomie 99,9%. Dowiedz się więcej.

  • Aby rozpocząć, zainicjuj obsługę bezpłatnego wystąpienia usługi Health Bot i stwórz swojego pierwszego bota, korzystając z przewodnika Szybki start.

  • Usługę Health Bot można łatwo dostosowywać pod kątem obsługi dowolnego typu konwersacyjnych przypadków użycia. Usługa Health Bot oferuje wizualne środowisko do tworzenia i zaawansowane narzędzia deweloperskie do dołączania niestandardowych skryptów oraz integrowania z interfejsami API innych firm.

  • Usługa Health Bot obejmuje szereg wiarygodnych i zatwierdzonych klinicznie dostawców treści medycznych, takich jak Amerykańska Biblioteka Narodowa Medycyny oraz protokoły wstępnej klasyfikacji medycznej Infermedica. Można również łatwo zintegrować własne źródła treści medycznych.

  • Tak, usługa Health Bot ma wbudowane narzędzia lokalizacyjne umożliwiające łatwe tłumaczenie scenariuszy na wiele języków. Dowiedz się więcej o lokalizowaniu wystąpień narzędzia Health Bot.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure