Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji

Zalety planu na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji

Jako aktywny subskrybent programu Visual Studio z Umową z Klientem Microsoft możesz uruchamiać obciążenia związane z tworzeniem i testowaniem na platformie Azure, korzystając z planu platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania, co obejmuje między innymi:

 • Dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii, w tym obrazów systemu Windows 8.1 i Windows 10.

 • Niższe koszty tworzenia/testowania w przypadku korzystania z systemu Windows w usługach Azure Virtual Machines, Azure App Service, Azure Cloud Services, Azure HDInsight, Azure Logic Apps i Azure SQL Database.

 • Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem witryny Azure Portal.

 • Możliwość tworzenia wielu subskrypcji, co sprawia, że plan jest idealny dla zespołów deweloperskich.

 

Użycie zasobów w ramach tej subskrypcji jest ograniczone do tworzenia i testowania aplikacji bez gwarancji czasu dostępności.

Szczegóły planu tworzenia i testowania aplikacji

 

Niskie stawki za tworzenie i testowanie aplikacji


W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Windows Server oraz usług App Service, Cloud Services, HDInsight i Logic Apps możesz uzyskać rabat od swoich podstawowych stawek w ramach umowy. Stawka za tworzenie i testowanie dla tych usług jest równa stawce dla maszyny wirtualnej z systemem Linux tego samego rozmiaru i typu, na przykład:
 

 • Opłaty za podstawowe wystąpienie maszyny wirtualnej średniego (A2) serwera z systemem Windows są naliczane według stawki za podstawowe wystąpienie maszyny wirtualnej średniego (A2) serwera z systemem Linux.
 • Opłaty za standardowe wystąpienie maszyny wirtualnej dużej witryny internetowej z systemem Microsoft są naliczane według stawki za standardowe wystąpienie maszyny wirtualnej dużej (A3) witryny internetowej z systemem Linux.
 • Opłaty za bardzo duże (A4) wystąpienie węzła głównego usługi HDInsight są naliczane według stawki za standardowe wystąpienie maszyny wirtualnej bardzo dużego (A4) węzła głównego systemu Linux.

Usługa Logic Apps Enterprise Connection jest rozliczana za 50 procent opublikowanego cennika w ramach planu platformy Azure.


Brak dodatkowych opłat za oprogramowanie w przypadku subskrypcji programu Visual Studio


Oprogramowanie w ramach subskrypcji programu Visual Studio służące do tworzenia i testowania aplikacji w usłudze Azure Virtual Machines (np. Windows Server i SQL Server) jest dostępne bez dodatkowej opłaty. W ramach subskrypcji opłaty nie będą także naliczane za korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych obrazów maszyn wirtualnych z oprogramowaniem takim jak SQL Server czy BizTalk Server. Można także przekazać własną maszynę wirtualną z użyciem oprogramowania dostępnego w ramach subskrypcji programu Visual Studio. Zostaną naliczone opłaty wyłącznie za maszynę wirtualną według obniżonych stawek.


Posiadacze planu platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania mogą używać oprogramowania udostępnionego im w ramach subskrypcji programu Visual Studio na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji. Zobacz listę oprogramowania serwerowego firmy Microsoft , które jest obsługiwane przez usługę Azure Virtual Machines.


Odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków, które mogą wynikać z bezpłatnego uzyskania usług, leży po stronie użytkownika.

Umowy dotyczące poziomu usług

Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania służy wyłącznie do tworzenia i testowania aplikacji. Użycie w ramach subskrypcji nie jest objęte gwarantowaną finansowo umową dotyczącą poziomu usług (SLA), z wyjątkiem korzystania z usługi Azure DevOps.

Często zadawane pytania dotyczące planu platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania

 • Nie. Ten plan nie jest powiązany z miesięcznymi środkami na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio. Subskrybenci programu Visual Studio nadal mają miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, które nie łączą się z planem platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.

 • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są zalecane w następujących przypadkach:

  • Rozwój umiejętności.
  • Eksperymentowanie z usługami platformy Azure.
  • Małe indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe.
  • Tworzenie prototypów i weryfikacja koncepcji.


  Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania jest idealny w następujących przypadkach:

  • Obciążenia deweloperskie/testowe od zespołów deweloperskich.
  • Średnie i duże indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe.
 • Oba plany są dostępne po podpisaniu Umowy z Klientem Microsoft. Jednak między tymi planami występują następujące różnice:

  • Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania jest ograniczony wyłącznie do zastosowań z zakresu tworzenia i testowania aplikacji przez aktywnych subskrybentów programu Visual Studio. Plan platformy Azure nie ma tego ograniczenia, dlatego można używać go z obciążeniami produkcyjnymi.
  • Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania jest jedyną metodą uruchamiania klienta systemu Windows w chmurze. Zapewnia również dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii (np. obrazów systemów Windows 8.1 i Windows 10), które nie są dostępne w ramach planu platformy Azure.
  • Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania zapewnia niższe stawki na system Windows w usługach Azure Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight, Azure SQL Database i Web Apps.
  • Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania nie jest objęty umowami dotyczącymi poziomu usług.
 • Tak. Jeśli jesteś właścicielem konta subskrypcji programu Visual Studio i masz uprawnienia administratora, możesz skonfigurować subskrypcję tak, aby korzystać z planu platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim administratorem.

 • Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania otrzymujesz po podpisaniu Umowy z Klientem Microsoft. Oferta Enterprise DevTest jest dostępna tylko dla klientów z umową Enterprise Agreement.