Przejdź do głównej zawartości

„Last week in Azure”: zabezpieczenie infrastruktury platformy Azure przed luką dotyczącą procesorów i nie tylko

Opublikowano: 8 stycznia, 2018

Sr. Product Marketing Manager, Microsoft Azure

Branża rozpoczyna rok 2018 zmaganiami z rozległym problemem sprzętowej luki w zabezpieczeniach związanej z taktowaniem buforowania danych procesorów. Zaktualizowaliśmy infrastrukturę platformy Azure w celu wyeliminowania tej luki w zabezpieczeniach na poziomie funkcji hypervisor. Więcej szczegółów na temat tego, co zrobiono, aby wyeliminować tę lukę w zabezpieczeniach, podano tutaj: Securing Azure customers from CPU vulnerability (Zabezpieczanie klientów platformy Azure przed luką dotyczącą procesorów).

Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego miesiąca (aktualizacja witryny Azure Portal dla użytkowników portalu w wersji klasycznej) dziś przypada oficjalna data wycofania portalu Azure w wersji klasycznej: manage.windowsazure.com. Teraz miejscem, w którym można znaleźć wszystkie nasze usługi i zasoby, jest witryna Azure Portal (portal.azure.com) uruchomiona w grudniu 2015 r.

Dane

Rozszerzenie Azure Data Lake Tools integruje się z narzędziem VSCode Data Lake Explorer i kontem platformy Azure — informacje o narzędziu Azure Data Lake Tools w programie VS Code, które zapewnia lekkie międzyplatformowe środowisko do tworzenia skryptów U-SQL.

Odświeżanie asynchroniczne za pomocą interfejsu API REST dla usługi Azure Analysis Services — wprowadzenie do interfejsu API REST dla usługi Azure Analysis Services, który umożliwia asynchroniczne operacje odświeżania danych zamiast używania długoterminowych połączeń HTTP z aplikacji klienckich.

Tworzenie bardziej rozbudowanych aplikacji z zastosowaniem danych szeregów czasowych — wypróbuj nowe narzędzia dla deweloperów Time Series Insights (TSI), które obejmują szablon usługi Azure Resource Manager (ARM), przykłady kodu interfejsu API i dokumentację dla deweloperów.

Azure #CosmosDB: podsumowanie roku 2017 — Rimma Nehme, kierownik ds. grupy produktów w zakresie usługi Azure Cosmos DB i analizy oprogramowania typu „open source”, przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń zeszłego roku związanych z usługą Azure Cosmos DB.

Funkcje usługi Azure Analysis Services w magazynie Azure Friday — Christian Wade rozmawia ze Scottem Hanselmanem o tym, jak korzystać ze skalowania zapytań w poziomie i rejestrowania diagnostycznego usługi Azure Analysis Services. Te funkcje zapewniają wysoką skalowalność i monitorowanie dla podlegającej informatykom korporacyjnej analizy biznesowej i znacznie łatwiej jest je skonfigurować na platformie Azure niż w środowisku lokalnym.

Inne wiadomości

Lista kontrolna migracji do usługi Azure App Service — jeśli przygotowujesz się do przeniesienia aplikacji do usług Azure PaaS, szczególnie do usługi Azure App Service, zapoznaj się z tą kolekcją kwestii do rozważenia. Zapoznaj się też z Asystentem migracji do usługi Azure App Service (jest dostępny zarówno dla lokacji z systemem Windows, jak i Linux).

Maksymalizacja wydajności maszyn wirtualnych dzięki przyspieszonej sieci — funkcja już ogólnie dostępna dla systemów Windows i Linux — funkcja przyspieszonej sieci jest już ogólnie dostępna dla systemu Windows i najnowszych dystrybucji systemu Linux, zapewniając przepływność sieci na poziomie nawet 30 Gb/s — bezpłatnie.

Nowa zawartość

Projektowanie, tworzenie i obsługa mikrousług na platformie Azure — zespół ds. wzorców i praktyk AzureCAT opublikował nowe wskazówki dotyczące mikrousług: Designing, building, and operating microservices on Azure (Projektowanie, tworzenie i obsługa mikrousług na platformie Azure).

Oficjalny dokument: wybieranie odpowiedniego bezpiecznego sprzętu do wdrożenia IoT — do pobrania jest już dostępny drugi oficjalny dokument z serii „cykl życia zabezpieczeń IoT”: The Right Secure Hardware for Your IoT Deployment (Odpowiedni bezpieczny sprzęt do wdrożenia IoT).

Aktualizacje usług

Pokazy platformy Azure

Aktualizacje usługi Azure Advisor — Matt Wagner i Scott Hanselman rozmawiają o usłudze Azure Advisor, spersonalizowanej usłudze w chmurze zapewniającej najlepsze rozwiązania platformy Azure, która pomaga zwiększyć dostępność, poprawić ochronę, zoptymalizować wydajność zasobów platformy Azure i zmaksymalizować zwrot z budżetu informatycznego. W tym odcinku omówiono najnowszy zestaw ulepszeń w usłudze Advisor, które umożliwiają uzyskanie kompleksowego obrazu porad tej usługi w zakresie wszystkich posiadanych subskrypcji i dostosowanie jej do potrzeb konkretnej organizacji.

Podcast platformy Azure: odcinek 210 — luka w zabezpieczeniach dotycząca procesorów — Evan opowiada o palącym problemie luki w zabezpieczeniach dotyczącej procesorów, którą firma Microsoft wyeliminowała w systemie Windows na platformie Azure i w środowiskach lokalnych. Omawia przyczyny ponownego rozruchu wszystkich serwerów platformy Azure i to, jak klienci mogą złagodzić ich wpływ.