Przejdź do głównej zawartości

Azure SQL Database oferuje strefowo nadmiarowe bazy danych i elastyczne pule w warstwie Premium

Opublikowano: 7 marca, 2018

Principal Program Manager, Azure SQL Database

Warstwa Premium usługi Azure SQL Database obsługuje wiele nadmiarowych replik dla każdej bazy danych, które są aprowizowane automatycznie w tym samym centrum danych w regionie. W tym projekcie wykorzystano technologię AlwaysON programu SQL Server oraz zapewniono odporność na awarie serwera dzięki umowie SLA gwarantującej dostępność na poziomie 99,99% i celowi punktu odzyskiwania=0. Wraz z wprowadzeniem Stref dostępności platformy Azure z przyjemnością ogłaszamy, że usługa SQL Database oferuje teraz wbudowaną obsługę Stref dostępności w swojej warstwie Premium usługi. Umieszczenie poszczególnych replik bazy danych w różnych strefach dostępności sprawia, że bazy danych warstwy Premium są odporne na znacznie szerszy zakres awarii, w tym wyłączenia centrum danych spowodowane katastrofą. Wbudowana obsługa stref dostępności dodatkowo rozszerza rozwiązania wysokiej dostępności w usłudze Azure SQL Database. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz High-availability and Azure SQL Database (Wysoka dostępność i usługa Azure SQL Database).

Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy wybrać opcję strefowej nadmiarowości podczas tworzenia bazy danych lub elastycznej puli. Można także włączyć ją dla istniejących baz danych lub pul. Po włączeniu opcji strefowej nadmiarowości usługa Azure SQL Database automatycznie zmieni konfigurację bazy danych lub puli bez żadnych przestojów.

Witryny Azure Portal można użyć do konfigurowania bazy danych jako strefowo nadmiarowej, jak przedstawiono na poniższym diagramie.

Blog GA (002)

Możesz także skonfigurować to ustawienie przy użyciu interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell lub interfejsu API REST.

Strefowo nadmiarowe pule i bazy danych warstwy Premium są dostępne w następujących regionach:

  • Środkowe stany USA (ogólna dostępność)
  • Francja Środkowa (ogólna dostępność)
  • Europa Zachodnia (ogólna dostępność)
  • Azja Południowo-Wschodnia (ogólna dostępność)

W przyszłości będą dodawane nowe regiony.