Video-API

Intelligent videobehandling produserer stabile videoutdata, gjenkjenner bevegelser, oppretter intelligente miniatyrbilder og gjenkjenner og sporer ansikter

Ta en titt på Video Indexer hvis du raskt og enkelt vil hente ut innsikter fra videoene dine

Stabiliser videoer som rister

Du kan jevne ut og stabilisere videoer som rister, automatisk ved hjelp av mye av den samme teknologien som du finner i Microsoft Hyperlapse.

Se den i aksjon

Vil du bygge dette?

Gjenkjenn og spor ansikter

Analyser videoer med svært presis gjenkjenning for ansiktsplassering og -sporing, til å gjenkjenne opp til 64 menneskeansikter i en video.

Se den i aksjon

  1. TABELL
  2. JSON
Tid (sek) Ansikts-ID x, y Bredde, høyde
0 0 0.59, 0.23 0.09, 0.16
0 1 0.38, 0.15 0.07, 0.12
1 0 0.54, 0.25 0.09, 0.15
1 1 0.23, 0.18 0.07, 0.12
2 0 0.68, 0.23 0.08, 0.15
Oppdagelsesresultat:


Vil du bygge dette?

Oppdag bevegelse

Oppdag når bevegelse har oppstått i videoer med stillestående bakgrunner. Denne tjenesten vil analysere videoinndataene og metadataene med gjenkjente rammebevegelser, og definere nøyaktige koordinater for stedet der bevegelsen forekom. Velg mellom tre følsomhetsnivåer – lav, middels og høy –for å kontrollere tettheten på bevegelsen du vil oppdage og slå sammen grenseverdier for å kombinere flere bevegelseshendelser til én.

Se den i aksjon

  1. TABELL
  2. JSON
Starttid Sluttid I område
1.9 3.6 0
4.7 15.2 0
Oppdagelsesresultat:
