Video-API

Intelligent videobehandling produserer stabile videoutdata, gjenkjenner bevegelser, oppretter intelligente miniatyrbilder og gjenkjenner og sporer ansikter

Prøveversjon av Video API avsluttes 30. oktober 2017 - prøv i stedet den nye prøveversjonen av Video Indexer-API som gjør det lett å hente ut innsikter fra videoer og forbedre innholdsoppdagelsen, for eksempel ved å gjenkjenne uttalte ord, ansikt, tegn og følelser i søkeresultater. Les mer.

Stabiliser videoer som rister

Du kan jevne ut og stabilisere videoer som rister, automatisk ved hjelp av mye av den samme teknologien som du finner i Microsoft Hyperlapse.

Se den i aksjon

Vil du bygge dette?

Gjenkjenn og spor ansikter

Analyser videoer med svært presis gjenkjenning for ansiktsplassering og -sporing, til å gjenkjenne opp til 64 menneskeansikter i en video.

Se den i aksjon

  1. TABELL
  2. JSON
Tid (sek) Ansikts-ID x, y Bredde, høyde
0 0 0.59, 0.23 0.09, 0.16
0 1 0.38, 0.15 0.07, 0.12
1 0 0.54, 0.25 0.09, 0.15
1 1 0.23, 0.18 0.07, 0.12
2 0 0.68, 0.23 0.08, 0.15
Oppdagelsesresultat:


Vil du bygge dette?

Oppdag bevegelse

Oppdag når bevegelse har oppstått i videoer med stillestående bakgrunner. Denne tjenesten vil analysere videoinndataene og metadataene med gjenkjente rammebevegelser, og definere nøyaktige koordinater for stedet der bevegelsen forekom. Velg mellom tre følsomhetsnivåer – lav, middels og høy –for å kontrollere tettheten på bevegelsen du vil oppdage og slå sammen grenseverdier for å kombinere flere bevegelseshendelser til én.

Se den i aksjon

  1. TABELL
  2. JSON
Starttid Sluttid I område
1.9 3.6 0
4.7 15.2 0
Oppdagelsesresultat:
