Přeskočit navigaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

  • Detekce potenciálně urážlivých a nechtěných obrázků
  • Filtrování možných vulgárních výrazů a nežádoucího textu
  • Moderování obsahu pro dospělé nebo pikantního obsahu ve videích
  • Integrované nástroje pro revize k zajištění nejlepších výsledků

Moderování obrázků

Posilte svoji schopnost detekovat potenciálně urážlivé nebo nechtěné obrázky prostřednictvím klasifikátorů využívajících strojové učení, vlastních seznamů a optického rozpoznávání znaků (OCR).

Moderování textu

Filtrování obsahu umožňuje detekovat vulgární výrazy ve více než 100 jazycích, označit text, který může být v závislosti na kontextu považován za nevhodný (ve verzi Public Preview), a na základě vlastních seznamů automaticky hledat shodu textů. Content Moderator také pomáhá kontrolovat identifikovatelné osobní údaje.

Moderování videa

Povolte detekci obsahu pro dospělé nebo pikantního obsahu ve videích s podporou počítače. Služba moderování videa (ve verzi Public Preview) je dostupná jako součást Azure Media Services.

Nástroj pro recenze prováděné lidmi

Nejlepší výsledky při moderování obsahu se dosahují při spolupráci lidí a počítačů. Nástroj pro revize použijte v případě, že se dá vylepšit nebo korigovat spolehlivost predikce v reálném kontextu.

Big Fish

""A safe and positive experience for our players in all interactions with the game is very important to who we are as a company.We utilize Content Moderator from Microsoft Cognitive Services for our player profile tools on Let's Dish, a new Match 3 cooking game. This is one way we are maintaining that trust and positive experience with our players.""

Ashley Davidson, manažer marketingu, Big Fish Games

Jste připravení kompletně změnit vaši aplikaci?

Začínáme