Přeskočit na hlavní obsah

Azure SQL Database nabízí zónově redundantní databáze a elastické fondy Premium

Publikováno dne 7 března, 2018

Principal Program Manager, Azure SQL Database

Úroveň Premium služby Azure SQL Database podporuje několik redundantních replik pro jednotlivé databáze, které se automaticky zřídí ve stejném datovém centru v rámci příslušné oblasti. Tento návrh využívá technologii SQL Server AlwaysON a poskytuje odolnost proti chybám serveru se smlouvou SLA s 99,99% dostupností a RPO=0. Se zavedením Zón dostupnosti Azure s potěšením oznamujeme, že SQL Database teď na úrovni služeb Premium nabízí integrovanou podporu zón dostupnosti. Díky umístění jednotlivých replik databází do různých zón dostupnosti jsou databáze Premium odolnější vůči mnohem většímu počtu selhání, včetně katastrofálních výpadků datových center. Integrovaná podpora zón dostupnosti dál zlepšuje řešení vysoké dostupnosti (HA) v Azure SQL Database. Další informace najdete v tématu věnovaném vysoké dostupnosti a Azure SQL Database.

Pokud chcete tuto funkci využít, stačí při vytváření databáze nebo elastického fondu vybrat možnost zónové redundance. Můžete ji také povolit pro stávající databáze nebo fondy. Jakmile je možnost zónové redundance povolená, Azure SQL Database automaticky a bez prostojů překonfiguruje příslušnou databázi nebo fond.

Ke konfiguraci databáze jako zónově redundantní můžete využít Azure Portal, jak ukazuje následující diagram.

Blog GA (002)

Toto nastavení můžete také nakonfigurovat pomocí CLI, PowerShellu nebo REST API.

Zónově redundantní fondy a databáze Premium jsou k dispozici v následujících oblastech:

  • Střed USA (obecná dostupnost)
  • Francie – střed (obecná dostupnost)
  • Západní Evropa (obecná dostupnost)
  • Jihovýchodní Asie (obecná dostupnost)

Postupně se budou přidávat další oblasti.