Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Migracja rozwiązania SAP na platformie Azure

Dowiedz się, jak zmigrować infrastrukturę SAP na platformę Azure przy użyciu zasobów pomocnych na każdym etapie tego procesu.

Po co uruchamiać oprogramowanie SAP na platformie Azure

Firmy SAP i Microsoft oraz nasi partnerzy oferują Ci jedną strategię, aby usprawnić Twoją migrację i zapewnić przekształcenie w inteligentne przedsiębiorstwo.

Jak przeprowadzić migrację i transformację rozwiązania SAP za pomocą platformy Azure

Od początkowej oceny po ostateczną integrację — ekosystem platformy Azure zapewnia kompleksową pomoc techniczną na każdym kroku procesu migracji.

Odkryj swoje bieżące środowisko SAP oraz śledź swoje podstawowe krajobrazy i dostosowania SAP

Zdefiniuj swoje cele

Określ kluczowe osoby biorące udział w projekcie i zorganizuj zespoły, aby pracować nad kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI)

Oceniaj i planuj w środowisku, aby dopasować go do swojej wizji

Ustaw odpowiedni rozmiar środowiska SAP, aby pasował do potrzeb firmy

Korzystaj z architektur referencyjnych zaprojektowanych przez firmy Microsoft i SAP

Projektuj plany zapewnienia ciągłości działalności biznesowej, migracji jednorazowej, testowania i gotowości organizacyjnej

Zrealizuj plan migracji i przedstaw go członkom swojej organizacji

Wdrażaj środowisko zgodnie z potrzebami dotyczącymi zasobów obliczeniowych, sieci, zabezpieczeń i baz danych

Przeprowadzaj testy na potrzeby odzyskiwania danych i wydajności

Przeprowadź migrację , aby tchnąć życie w technologię

Optymalizuj środowiska postępując zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami operacyjnymi w chmurze

Implementuj aktualizacje ma potrzeby ciągłego ulepszania środowiska

Ciesz się z usług platformy Azure współpracujących z wybranymi przez Ciebie aplikacjami

Zintegruj środowisko IT i pomóż w zabezpieczeniu dostępu za pomocą logowania jednokrotnego w usłudze Azure Active Directory (Azure AD)

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w szczegółowe dane za pomocą narzędzi do wizualizacji danych

Wprowadzaj innowacje w środowiskach klienta, rozszerzając podstawową platformę

Powrót do kart

Skorzystaj z linków do narzędzi i zasobów pomocnych podczas migracji

Rozpocznij migrację i transformację już dziś

Rozpocznij od usprawnionego procesu

Śledź wszystkie działania związane z migracją środowisk SAP na platformę Azure.

Przyspiesz migrację

Zmniejsz ryzyko i usprawnij migrację, korzystając z architektury referencyjnej zaprojektowanej wspólnie przez firmy SAP i Microsoft.

Seminaria internetowe na żądanie ze wskazówkami od ekspertów

Wprowadzenie do rozwiązania SAP na platformie Azure

Rozpocznij pracę z rozwiązaniem SAP na platformie Azure. Poznaj rozwiązania, które spełniają Twoje specyficzne potrzeby.

Jak usługa SAP jest migrowana na platformę Azure

Joerg Bruch, wiceprezes ds. operacji IT w firmie SAP, opisuje, w jaki sposób firma SAP zmigrowała swoje środowisko na platformę Azure.

Najlepsze rozwiązania działu IT firmy Microsoft

Dowiedz się, w jaki sposób firma Microsoft zmigrowała środowisko SAP na platformę Azure.

Opinie klientów

Firma Walgreens Boots Alliance przenosi ogromną ilość zasobów SAP na platformę Azure w ramach kluczowego zadania modernizacji.

Walgreens na ruchliwym rogu ulicy, oświetlony o zmierzchu

Zasoby i dokumentacja

Dowiedz się więcej o tworzeniu na potrzeby rozwiązania SAP na platformie Azure