Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługi integracji na platformie Azure

Bezpiecznie integruj aplikacje, systemy i dane oraz zarządzaj nimi za pomocą usług platformy Azure i ponad 600 gotowych do użytku łączników.

Modernizacja integracji dla przedsiębiorstw

Bezpiecznie łącz aplikacje, systemy i dane w chmurze, w środowisku lokalnym i środowiskach brzegowych. Uprość integrację aplikacji dzięki ponad 600 gotowym do użytku łącznikom, skalowalnym przepływom pracy i Usługom Integracji Azure, takim jak Azure API ManagementAzure Logic AppsAzure Service Bus oraz Azure Event Grid. Zmodernizuj integracje rozwiązań biznesowych, korzystając z zabezpieczeń i funkcji zapewnienia ładu, niskokodowej automatyzacji procesów biznesowych, usług integracji aplikacji i cen zgodnych z rzeczywistym użyciem, jakie zapewnia platforma Azure.

Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami

Azure Kubernetes Service (AKS)

Automatyzuj procesy biznesowe i skaluj aplikacje szybciej dzięki usłudze Azure API Management, gotowym do użytku łącznikom i przepływom pracy. Twórz nowoczesne środowiska dla klientów i partnerów, łącząc się z aplikacjami SaaS, udostępniając starsze aplikacje oraz zarządzając nimi w formie interfejsów API i integrując te składniki w przepływy pracy na platformie Azure. Korzystaj z usług platformy Azure do integracji aplikacji bezpośrednio w programie Visual Studio Code i usłudze GitHub Actions.

Zespół podczas narady przy tablicy

Usługi aplikacji

Usprawnij współpracę, aby zwiększyć innowacyjność w firmie. Integruj aplikacje i dane oraz udostępniaj je wewnętrznym grupom biznesowym, partnerom zewnętrznym i deweloperom — bezpiecznie i w czasie rzeczywistym — dzięki usługom platformy Azure.

Osoby pracujące razem przy biurku

Usługi danych

Chroń swoje aplikacje i dane, aby zapewnić stałą dostępność i najwyższą wydajność Twoich usług. Korzystaj z wbudowanych kontrolek i usług, aby szybko zabezpieczać obciążenia obejmujące różne tożsamości, dane, sieci i aplikacje platformy Azure.

Osoba pisząca na tablicy

Uczenie maszynowe

Wybierz funkcje integracji i plany cenowe dostosowane do Twoich wymagań biznesowych. Oszacuj całkowity koszt posiadania wszystkich produktów i usług platformy Azure za pomocą kalkulatora cen.

Powrót do kart

Poznaj architekturę rozwiązania usług integracji

Podstawowa integracja dla przedsiębiorstw na platformie Azure

Koordynuj wywołania systemów zaplecza w przedsiębiorstwie, takich jak usługi platformy Azure, systemy typu SaaS (oprogramowanie jako usługa) i usługi internetowe, za pomocą usług Azure Logic Apps i Azure API Management na platformie Azure.

Integracja dla przedsiębiorstw z użyciem brokera komunikatów i zdarzeń

Zintegruj systemy zaplecza w przedsiębiorstwie za pomocą brokera komunikatów i zdarzeń w celu odseparowania usług, co zwiększa skalowalność i niezawodność.

Publikowanie wewnętrznych interfejsów API dla użytkowników zewnętrznych

Połącz swoje wewnętrzne interfejsy API z użytkownikami zewnętrznymi dzięki usłudze Azure API Management wdrożonej w sieci wirtualnej.

Powiązane produkty

Azure API Management

Azure API Management

Publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników bezpiecznie i w odpowiedniej skali.

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur.

Azure Service Bus

Azure Service Bus

Łączenie środowisk chmur prywatnych i publicznych.

Azure Event Grid

Azure Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na ogromną skalę.

Poznaj najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące usług integracji

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usług integracji na platformie Azure

COFCO tworzy ujednoliconą platformę zarządzania danymi

"Wszystkie usługi platformy Azure powiązane z naszą platformą integracji stanowią atut. Tworzymy teraz zespoły korzystające z tych technologii firmy Microsoft, aby przekształcić nasze dane w wartość ekonomiczną."

Erik Weil, architekt przedsiębiorstwa, COFCO

Uśmiechnięta osoba

Manulife przygotowuje swoje modele ryzyka na wyzwania przyszłości dzięki platformie Azure

"Dzięki usłudze Logic Apps wszystkie elementy komunikują się bez błędów. Przygotowanie pierwszej weryfikacji koncepcji zajęło mi jedynie kilka godzin. Teraz korzystamy z niej do automatyzowania wielu naszych procesów biznesowych."

Rohit Mistry, analityk infrastruktury, Manulife

Uśmiechnięta osoba

Mercedes-Benz tworzy połączone samochody

"Usługa Azure API Management wspiera pracę zespołów na różnych etapach rozwoju, o różnych umiejętnościach i różnej wydajności."

Rodrigo Nunes, główny inżynier oprogramowania, Mercedes Benz

Budynek firmy Mercedes Benz oświetlony w nocy
Powrót do kart

Zaprojektuj swoją architekturę integracji

Wprowadzenie