Co to jest Kubernetes?

Kubernetes to oprogramowanie typu open source do organizowania na potrzeby wdrażania i skalowania kontenerów oraz zarządzania nimi

Kubernetes explained (Platforma Kubernetes bez tajemnic)

Nowoczesne aplikacje w coraz większym stopniu są tworzone za pomocą kontenerów — mikrousług spakowanych razem ze swoimi zależnościami i konfiguracjami. Platforma Kubernetes, w skrócie k8s, to oprogramowanie typu open source do wdrażania tych kontenerów i zarządzania nimi na dużą skalę. Platforma Kubernetes pozwala szybciej kompilować, dostarczać i skalować aplikacje konteneryzowane.

Poznaj platformę Kubernetes, korzystając z tej prostej ścieżki szkoleniowej:

Jak działa platforma Kubernetes

Gdy aplikacje stają się coraz większe, obejmując wiele kontenerów wdrożonych na wielu serwerach, ich obsługa staja się coraz bardziej złożona. Aby umożliwić zarządzanie tą złożonością, platforma Kubernetes udostępnia interfejs API typu open source, który pozwala kontrolować, jak i gdzie te kontenery będą uruchamiane.

Platforma Kubernetes pomaga zorganizować klaster maszyn wirtualnych i zaplanować uruchamianie kontenerów na tych maszynach wirtualnych na podstawie ich dostępnych zasobów obliczeniowych oraz wymagań poszczególnych kontenerów dotyczących zasobów. Kontenery są zgrupowane w zasobnikach — podstawowej jednostce operacyjnej platformy Kubernetes, którą można skalować do odpowiedniego stanu.

Platforma Kubernetes ułatwia zarządzanie odnajdywaniem usług, włączanie równoważenia obciążenia, śledzenie alokacji zasobów, skalowanie na podstawie wykorzystania zasobów obliczeniowych, sprawdzanie kondycji poszczególnych zasobów oraz umożliwianie aplikacjom samodzielnej naprawy przez automatyczne ponowne uruchomienie bądź zreplikowanie kontenerów.

Obejrzyj więcej filmów wideo na temat podstaw platformy Kubernetes

Dlaczego warto korzystać z platformy Kubernetes?

Zaimplementuj środowiska oparte na kontenerach w przenośny, skalowalny i rozszerzalny sposób.

Przenośność

Bezproblemowo przenieś konteneryzowane obciążenia z lokalnych maszyn deweloperskich do środowiska produkcyjnego. Spójnie organizuj kontenery w różnych środowiskach między infrastrukturą lokalną oraz chmurami publiczną i hybrydową.

Skalowalność

Definiuj złożone aplikacje konteneryzowane i wdrażaj je globalnie w klastrze serwerów lub nawet w wielu klastrach, gdy platforma Kubernetes optymalizuje zasoby zgodnie z żądanym stanem. Podczas skalowania aplikacji w poziomie platforma Kubernetes automatycznie monitoruje i utrzymuje kondycję kontenerów.

Rozszerzalność

Uzyskaj dostęp do szerokiej i ciągle powiększającej się kolekcji rozszerzeń oraz wtyczek opracowanych przez deweloperów i firmy tworzące społeczność platformy Kubernetes. Zgodna usługa Kubernetes pozwala Ci w pełni wykorzystać te oferty społeczności oraz dodawać funkcje, takie jak zabezpieczenia, monitorowanie i zarządzanie.

Więcej niż platforma Kubernetes

Aby w pełni wykorzystać możliwości aplikacji konteneryzowanych, musisz rozbudować platformę Kubernetes o kompleksowe funkcje programowania, operacji i kontroli zabezpieczeń. Będziesz szybciej wdrażać aktualizacje bez naruszania zabezpieczeń i niezawodności i zaoszczędzisz czas poświęcany na zarządzanie infrastrukturą. Z tego względu w miarę wdrażania platformy Kubernetes rozważ zaimplementowanie następujących rozwiązań:

Uzyskaj elastyczność na dużą skalę dzięki platformie Kubernetes i narzędziom DevOps

Gdy szybko wzrasta liczba kontenerów, środowisk i zespołów w nich pracujących, rośnie także częstotliwość pojawiania się nowych wersji, a także złożoność działań programistycznych i operacyjnych. Utrzymaj szybkość działań na dużą skalę dzięki ulepszonym zabezpieczeniom, wykorzystując narzędzia DevOps w środowiskach platformy Kubernetes.

Szybciej dostarczaj kod dzięki ciągłej integracji i ciągłemu wdrażaniu

Kontenery zapewniają spójny format pakowania aplikacji ułatwiający współpracę między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, natomiast ciągła integracja/ciągłe wdrażanie może skrócić przechodzenie od kodu do kontenera i do klastra platformy Kubernetes do czasu liczonego w minutach dzięki automatyzacji tych zadań.

Skonfiguruj ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie dla platformy Kubernetes

Wydajnie zarządzaj zasobami w modelu „Infrastruktura jako kod”

Model „infrastruktura jako kod” promuje spójność i widoczność zasobów obliczeniowych między zespołami, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów ludzkich. Ta praktyka dobrze współgra z deklaratywną naturą aplikacji na platformie Kubernetes obsługiwanych przez narzędzie Helm. Dzięki powyższej kombinacji możesz definiować aplikacje, zasoby i konfiguracje w niezawodny, możliwy do śledzenia i powtarzalny sposób.

Wdróż klaster platformy Kubernetes za pomocą narzędzia Terraform

Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki ciągłemu monitorowaniu

Niemodyfikowalne kontenery, częste wersje i odrębna warstwa orkiestracji sprawiają, że możliwość obserwacji stwarza coraz więcej wyzwań, a jej znaczenie staje się jeszcze bardziej krytyczne. Aby skrócić czas między wykrywaniem błędów i stosowaniem do nich poprawek, potrzebujesz pełnego widoku zasobów, klastra, interfejsu API platformy Kubernetes, kontenerów i kodu — uwzględniającego monitorowanie kondycji kontenerów oraz centralne rejestrowanie. Ten widok ułatwia zapobieganie wąskim gardłom zasobów, śledzenie złośliwych żądań i utrzymywanie aplikacji na platformie Kubernetes w dobrej kondycji.

Zobacz, jak działają szczegółowe informacje o kontenerach w czasie rzeczywistym

Zachowaj równowagę między szybkością i zabezpieczeniami dzięki narzędziom DevOps

Uzyskaj wbudowaną możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym w ramach przepływu pracy DevOps. Automatycznie stosuj kontrole zgodności i ponowne konfiguracje, aby zabezpieczyć potok kompilacji i wydania, a tym samym swoją aplikację na platformie Kubernetes.

Obejrzyj stałe monitorowanie zabezpieczeń w działaniu

Przykładowy przepływ pracy DevOps z platformą Kubernetes

 1. 1Szybko iteruj, testuj i debuguj razem różne części aplikacji w tym samym klastrze Kubernetes.
 2. 2Scalaj i sprawdzaj kod w repozytorium GitHub, aby zapewnić ciągłą integrację. Następnie uruchamiaj automatyczne kompilacje i testy w ramach ciągłego dostarczania.
 3. 3Weryfikuj źródło oraz integralność obrazów kontenera. Obrazy są przechowywane w kwarantannie, dopóki nie zostaną pomyślnie przeskanowane.
 4. 4Aprowizuj klastry platformy Kubernetes za pomocą narzędzi takich jak Terraform. Pakiety chart narzędzia Helm zainstalowane za pomocą narzędzia Terraform definiują żądany stan zasobów i konfiguracji aplikacji.
 5. 5Wymuszaj zasady nadzoru nad wdrożeniami w klastrze Kubernetes.
 6. 6Potok wydania automatycznie wykonuje wstępnie zdefiniowaną strategię wdrażania dla każdego fragmentu kodu.
 7. 7Dodawaj inspekcję zasad i automatyczne korygowanie do potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Na przykład tylko potok wydania ma uprawnienia do tworzenia nowych zasobników w Twoim środowisku platformy Kubernetes.
 8. 8Włącz telemetrię aplikacji, monitorowanie kondycji kontenerów i analizę dzienników w czasie rzeczywistym.
 9. 9Rozwiązuj problemy dzięki szczegółowym informacjom i informuj o planach na następny sprint.

Wykorzystaj mocne strony rozwiązania Kubernetes dzięki platformie Azure

Zautomatyzuj aprowizację, uaktualnianie, monitorowanie i skalowanie dzięki w pełni zarządzanej usłudze Microsoft Azure Kubernetes (AKS). Skorzystaj z bezserwerowego rozwiązania Kubernetes, czyli prostszego środowiska umożliwiającego przejście od etapu pracy deweloperskiej do etapu produkcji, oraz zabezpieczeń i nadzoru klasy korporacyjnej.

Dowiedz się więcej o usłudze AKS

Platforma Kubernetes należy do społeczności

Platforma Kubernetes została utworzona i dobrze się rozwija dzięki pracy tysięcy osób i setek przedsiębiorstw, które wniosły do tego projektu swoją wiedzę, kod i wysiłek. Buduj sukces swojego oprogramowania na bazie ich ogromnego, nieustającego wysiłku.

35,000
Współautorzy
180,000
Zatwierdzenia
Projekt główny
w serwisie GitHub

Oprogramowanie typu open source, w które są zaangażowane przedsiębiorstwa

Aby organizacje mogły łatwiej wdrażać platformę Kubernetes, a deweloperzy mogli łatwiej z niej korzystać, w ciągu zaledwie trzech lat firma Microsoft potroiła liczbę pracowników biorących udział w projekcie typu open source. Teraz jako trzeci korporacyjny współautor firma Microsoft pracuje nad tym, aby platforma Kubernetes była bardziej przyjazna i dostępna dla przedsiębiorstw, przenosząc najnowsze doświadczenia i najbliższe rozwiązania uzyskane podczas pracy z różnymi klientami do społeczności platformy Kubernetes.

Często zadawane pytania — platforma Kubernetes

 • Platforma Kubernetes współdziała z platformą Docker.

  Platforma Docker zapewnia otwarty standard pakowania i dystrybucji aplikacji konteneryzowanych. Za pomocą platformy Docker możesz tworzyć i uruchamiać kontenery, a także przechowywać i udostępniać obrazy kontenerów.

  Platforma Kubernetes umożliwia organizację rozproszonych, konteneryzowanych aplikacji utworzonych na platformie Docker oraz zarządzanie tymi aplikacjami. Zapewnia także infrastrukturę potrzebną do wdrażania i uruchamiania tych aplikacji w klastrze maszyn.

  Dowiedz się więcej na temat różnic między platformami Kubernetes i Docker
 • Wdrożenie na platformie Kubernetes umożliwia opisanie żądanego stanu wdrożenia aplikacji. Harmonogram usługi Kubernetes gwarantuje, że rzeczywisty stan jest zgodny z żądanym stanem — i utrzymuje ten stan w przypadku awarii jednego lub większej liczby zasobników. Wdrożenia na platformie Kubernetes umożliwiają ponadto spójne uaktualnianie aplikacji bez przestojów.

  Obejrzyj pełną dyskusję na ten temat
 • Wdrożenie na platformie Kubernetes za pomocą narzędzi DevOps zwykle wymaga użycia repozytorium, takiego jak Git, do zarządzania wersjami. Repozytorium to stanowi początek linii ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. W zależności od przyjętego podejścia zmiany w repozytorium wyzwalają działania w zakresie integracji, kompilacji, dostarczania i wdrażania.

  Zobacz szczegółowe informacje o tym, jak usługa AKS współdziała z usługą Azure DevOps
 • Platforma Kubernetes jest przydatna w takich scenariuszach jak przenoszenie aplikacji do chmury czy radzenie sobie z wyzwaniami w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

  Najważniejsze przypadki użycia:

 • Zapoznaj się najlepszymi rozwiązaniami i wzorcami architektury opracowanymi przez tysiące specjalistów technicznych i partnerów korzystających z platformy Azure.

 • Wyrusz w tę nadzorowaną podróż, aby zacząć poznawać platformę Kubernetes.

Zasoby

Gdy się przygotujesz, wypróbuj usługę Kubernetes bezpłatnie na platformie Azure