Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych.

Ulepszanie zabezpieczeń aplikacji internetowych

Azure Web Application Firewall to natywna dla chmury usługa chroniąca aplikacje internetowe przed typowymi technikami hakowania w Internecie, takimi jak wstrzykiwanie kodu SQL, i lukami w zabezpieczeniach, takimi jak umożliwiającymi wykonywanie skryptów między witrynami. Tę usługę możesz wdrożyć w kilka minut, aby uzyskać pełny wgląd w środowisko i blokować złośliwe ataki.

Kompleksowa ochrona przed 10 najważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa wg projektu OWASP (Open Web Application Security Project)

Niestandardowe i zarządzane zestawy reguł zapobiegające złośliwym atakom na urządzeniach brzegowych

Wgląd w środowisko i alerty zabezpieczeń w czasie rzeczywistym

Pełna obsługa interfejsu API REST w celu automatyzacji procesów DevOps

Ochrona aplikacji internetowych przy użyciu zarządzanych zestawów reguł

Zapewnij ochronę swoich aplikacji internetowych w kilka minut, korzystając z najnowszych zarządzanych i wstępnie skonfigurowanych zestawów reguł. Aparat wykrywania usługi Azure Web Application Firewall w połączeniu z zaktualizowanymi zestawami reguł zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza liczbę wyników fałszywie dodatnich i zwiększa wydajność.

Dwie osoby rozmawiające nad monitorem komputerowym.
Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami.

Spełnianie wymagań dotyczących zabezpieczeń za pomocą wdrożenia bez agenta

Łatwo wdrażaj zabezpieczenia usługi Azure Web Application Firewall bez potrzeby korzystania z dodatkowego agenta oprogramowania. Centralnie definiuj i dostosowuj reguły pozwalające spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń, a następnie stosuj je w celu ochrony wszystkich aplikacji internetowych.

Zwiększanie wglądu w bezpieczeństwo i analizę

Korzystaj z bezproblemowej integracji z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM, security information event management) na platformie Azure. Uzyskuj dostęp do wstępnie utworzonych skoroszytów za pomocą usługi Microsoft Sentinel i modyfikuj je zgodnie z potrzebami organizacji.

Zespół pracujący w sali konferencyjnej z zegarami różnych stref czasowych.
Osoba prowadząca prezentację.

Szybkie uzyskiwanie zgodności organizacyjnej

Korzystaj z usługi Azure Policy, aby łatwiej wymuszać standardy organizacyjne i oceniać zgodność na dużą skalę dla zasobów usługi Web Application Firewall. Uzyskuj zagregowany widok, aby ocenić ogólny stan środowiska.

Pracownik patrzący na urządzenie Surface w terenie.

Poprawianie zabezpieczeń i optymalizowanie wydajności na brzegu sieci

Wdrażaj usługę Azure Web Application Firewall w usłudze Azure Front Door, aby zapewnić zaawansowane zabezpieczenia, skalowalność i szybsze dostarczanie aplikacji użytkownikom globalnym.

Osoba pracująca przy biurku na laptopie i dwóch monitorach.

Monitorowanie dzienników i alertów zabezpieczeń

Za pomocą usługi Azure Monitor śledź informacje diagnostyczne, w tym dzienniki i alerty zabezpieczeń, które zapewniają szczegółowe raporty na temat wykrytych zagrożeń.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

“W środowisku lokalnym każda warstwa zabezpieczeń była autonomiczna, prezentowana na kilku pulpitach nawigacyjnych. Na platformie Azure chcieliśmy skupić się nie tylko na dostępnych rozwiązaniach, ale także na połączeniu ich funkcji w jednym łatwym do wdrożenia, łatwym w zarządzaniu i wysoce bezpiecznym środowisku.”

André Beerendonk, kierownik zespołu ds. operacji IT, VECOZO

Dwie osoby pracujące razem przy biurku

“Potrzebujemy dostawców, takich jak Firma Microsoft, którym możemy zaufać, abyśmy mogli skupić się na firmie. Używamy usługi Azure DDoS Protection w warstwie Standardowa i usługi Azure Web Application Firewall w usłudze Azure Application Gateway, aby chronić obciążenia i strumienie danych o krytycznym znaczeniu dla firmy w całym środowisku.”

Marius Matonis, starszy kierownik techniczny, Elvia

Widok z lotu ptaka na dużą rzekę płynącą przez góry i miasta

Firma Eni uzyskuje przewagę konkurencyjną dzięki topologii piasty i szprych

Włoska firma z branży energetycznej, Eni, używa architektury piasty i szprych o małych opóźnieniach na platformie Azure do uzyskania funkcji kontroli poziomu korporacyjnego i spełnienia wysokich wymagań dotyczących zabezpieczeń.

Enimbos
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Web Application Firewall

  • Usługa Azure Web Application Firewall to natywna dla chmury usługa chroniąca aplikacje internetowe przed atakami przez boty i powszechnymi internetowymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak podatności na wstrzyknięcie kodu SQL i skrypty XSS.

  • Tak. Włącz ochronę przed atakami DDoS w usłudze Azure Virtual Network, w której jest wdrożona usługa Azure Application Gateway. Zapewnia to, że usługa ochrony przed atakami DDoS platformy Azure chroni także wirtualny adres IP bramy aplikacji.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie