Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych.

Ulepszanie zabezpieczeń aplikacji internetowych

Azure Web Application Firewall to natywna dla chmury usługa chroniąca aplikacje internetowe przed typowymi technikami hakowania w Internecie, takimi jak wstrzykiwanie kodu SQL, i lukami w zabezpieczeniach, takimi jak umożliwiającymi wykonywanie skryptów między witrynami. Tę usługę możesz wdrożyć w kilka minut, aby uzyskać pełny wgląd w środowisko i blokować złośliwe ataki.

Kompleksowa ochrona przed 10 najważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa wg projektu OWASP (Open Web Application Security Project)

Niestandardowe i zarządzane zestawy reguł zapobiegające złośliwym atakom na brzegu sieci

Wgląd w środowisko i alerty zabezpieczeń w czasie rzeczywistym

Pełna obsługa interfejsu API REST w celu automatyzacji procesów DevOps

Ochrona aplikacji internetowych przy użyciu zarządzanych zestawów reguł

Zapewnij ochronę swoich aplikacji internetowych w kilka minut, korzystając z najnowszych zarządzanych i wstępnie skonfigurowanych zestawów reguł. Aparat wykrywania usługi Azure Web Application Firewall w połączeniu z zaktualizowanymi zestawami reguł zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza liczbę wyników fałszywie dodatnich i zwiększa wydajność.

Dwie osoby rozmawiające nad monitorem komputerowym.
Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami.

Spełnianie wymagań dotyczących zabezpieczeń za pomocą wdrożenia bez agenta

Łatwo wdrażaj zabezpieczenia usługi Azure Web Application Firewall bez potrzeby korzystania z dodatkowego agenta oprogramowania. Centralnie definiuj i dostosowuj reguły pozwalające spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń, a następnie stosuj je w celu ochrony wszystkich aplikacji internetowych.

Zwiększanie wglądu w bezpieczeństwo i analizę

Korzystaj z bezproblemowej integracji z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM, security information event management) na platformie Azure. Uzyskuj dostęp do wstępnie utworzonych skoroszytów za pomocą usługi Azure Sentinel i modyfikuj je zgodnie z potrzebami organizacji.

Zespół pracujący w sali konferencyjnej z zegarami czasu światowego.
Osoba prowadząca prezentację.

Szybkie uzyskiwanie zgodności organizacyjnej

Korzystaj z usługi Azure Policy, aby łatwiej wymuszać standardy organizacyjne i oceniać zgodność na dużą skalę dla zasobów usługi Web Application Firewall. Uzyskuj zagregowany widok, aby ocenić ogólny stan środowiska.

Pracownik patrzący na urządzenie Surface w terenie.

Poprawianie zabezpieczeń i optymalizowanie wydajności na brzegu sieci

Wdrażaj usługę Azure Web Application Firewall w usłudze Azure Front Door, aby zapewnić zaawansowane zabezpieczenia, skalowalność i szybsze dostarczanie aplikacji użytkownikom globalnym.

Osoba pracująca przy biurku na laptopie i dwóch monitorach.

Monitorowanie dzienników i alertów zabezpieczeń

Za pomocą usługi Azure Monitor śledź informacje diagnostyczne, w tym dzienniki i alerty zabezpieczeń, które zapewniają szczegółowe raporty na temat wykrytych zagrożeń.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Polycom zyskuje skalowalność i dostęp do rynków globalnych

Firma Polycom, lider branży telekomunikacyjnej, używa rosnącej globalnej sieci centrów danych platformy Azure do osiągnięcia nadmiarowości geograficznej i wysokiego poziomu dostępności, aby zapewnić użytkownikom doskonałe środowisko konferencji wideo.

Polycom

Firma Eni uzyskuje przewagę konkurencyjną dzięki topologii piasty i szprych

Włoska firma z branży energetycznej, Eni, używa architektury piasty i szprych o małych opóźnieniach na platformie Azure do uzyskania funkcji kontroli poziomu korporacyjnego i spełnienia wysokich wymagań dotyczących zabezpieczeń.

Enimbos

Firma NCR Corporation zarządza zabezpieczeniami za pomocą usługi Azure Security Center

Firma z branży usług technologicznych, NCR Corporation, używa usługi Azure Security Center jako jednego z najważniejszych narzędzi zabezpieczeń do zarządzania ekosystemem platformy Azure. Na jednym ekranie zapewnia ona przegląd zabezpieczeń wszystkich wdrożeń w chmurze platformy Azure w czasie rzeczywistym.

WhiteSource Bolt
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Web Application Firewall

  • Usługa Azure Web Application Firewall to natywna dla chmury usługa chroniąca aplikacje internetowe przed atakami przez boty i powszechnymi internetowymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak podatności na wstrzyknięcie kodu SQL i skrypty XSS.

  • Tak. Włącz ochronę przed atakami DDoS w usłudze Azure Virtual Network, w której jest wdrożona usługa Azure Application Gateway. Zapewnia to, że usługa ochrony przed atakami DDoS platformy Azure chroni także wirtualny adres IP bramy aplikacji.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure