Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Stream Analytics

Bezserwerowe analizy w czasie rzeczywistym — od chmury aż do rozwiązań brzegowych

Dostarczaj w łatwy sposób zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym na podstawie danych przesyłania strumieniowego

Odkryj usługę Azure Stream Analytics — łatwą w użyciu usługę analiz w czasie rzeczywistym zaprojektowaną pod kątem obciążeń o znaczeniu krytycznym. Utwórz kompletny bezserwerowy potok przesyłania strumieniowego za pomocą kilku kliknięć. Przejdź od braku rozwiązania do środowiska produkcyjnego w ciągu kilku minut za pomocą języka SQL — korzystaj z możliwości rozszerzania za pomocą niestandardowego kodu i wbudowanych możliwości uczenia maszynowego w przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy. Uruchamiaj obciążenia o największych wymaganiach z przekonaniem, które zapewnia umowa SLA obejmująca wsparcie finansowe.

Kompletny potok analityczny gotowy do użycia w środowisku produkcyjnym w ciągu kilku minut, który korzysta ze znanej składni języka SQL i jest rozszerzalny za pomocą niestandardowego kodu języka JavaScript lub C#

Błyskawiczna skalowalność z elastycznymi możliwościami budowania niezawodnych potoków danych przesyłanych strumieniowo i analizowania milionów zdarzeń z opóźnieniami poniżej sekundy

Hybrydowa architektura na potrzeby przetwarzania strumieniowego z możliwością uruchamiania tych samych zapytań w chmurze i na urządzeniach brzegowych

Niezawodność wymagana przez przedsiębiorstwa z wbudowanymi możliwościami uczenia maszynowego na potrzeby zaawansowanych scenariuszy

Twórz potoki przesyłania strumieniowego w ciągu minut

Uruchamiaj złożone analizy bez potrzeby uczenia się nowych struktur przetwarzania czy aprowizowania maszyn wirtualnych lub klastrów. Korzystaj ze znajomego języka SQL, który można rozszerzać za pomocą niestandardowego kodu JavaScript lub C# na potrzeby bardziej zaawansowanych przypadków użycia. W prosty sposób udostępniaj scenariusze takie jak pulpity nawigacyjne z małymi opóźnieniami, strumieniowe operacje ETL i alerty w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji integracji źródeł z ujściami jednym kliknięciem.

Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Uruchamiaj obciążenia o krytycznym znaczeniu z opóźnieniami mniejszymi niż sekunda

Uzyskaj gwarantowane („dokładnie raz”) przetwarzanie zdarzeń z dostępnością na poziomie 99,9% i wbudowanymi możliwościami odzyskiwania. W prosty sposób skonfiguruj potok ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz osiągnij opóźnienia poniżej sekundy dla najbardziej wymagających obciążeń.

Wdrażaj w chmurze i na urządzeniach brzegowych

Rozmieść możliwości uzyskiwania wglądu i analiz w czasie rzeczywistym bliżej źródła danych. Udostępnij nowe scenariusze, stosując rzeczywistą architekturę hybrydową do przetwarzania strumieniowego i uruchamiaj te same zapytania w chmurze i na urządzeniach brzegowych.

Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Prowadzenie analiz w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji

Skorzystaj z wbudowanych modeli uczenia maszynowego do skrócenia czasu uzyskiwania analiz. Użyj możliwości uczenia maszynowego do wykrywania anomalii bezpośrednio w zadaniach przesyłania strumieniowego za pomocą usługi Azure Stream Analytics.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności platformy Azure w witrynach MSDN i Stack Overflow lub porozmawiaj ze specjalistą w zakresie pomocy technicznej platformy Azure.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj realizowane samodzielnie laboratoria i popularne szablony szybkiego startu dla typowych konfiguracji przygotowane przez firmę Microsoft oraz społeczność.

Zasoby szkoleniowe dla deweloperów

Dokumentacja

Odkryj, jak korzystać z usługi Azure Stream Analytics, zapoznając się z samouczkami, przykładami i innymi materiałami.

Dokumentacja usługi Stream Analytics — przegląd

Dokumentacja przewodników Szybki start usługi Stream Analytics

Dokumentacja wzorców zapytań usługi Stream Analytics

Klipy wideo

Zobacz scenariusze, których obsługę umożliwia usługa Azure Stream Analytics, w tym szczegółowe wideo i demonstracje.

Modele uczenia maszynowego w chmurze i na inteligentnych urządzeniach brzegowych

Wykrywanie anomalii przy użyciu uczenia maszynowego

Zarządzanie osiami czasu i kodowaniem w usłudze IoT Edge

Moduły szkoleniowe

Poszerz swoją wiedzę i uzyskaj certyfikaty w ramach praktycznych kursów online w witrynie Microsoft Learn.

Przeglądaj szkolenia na platformie Microsoft Learn

  • Usługa Azure Stream Analytics jest dostępna w 24 regionach na całym świecie.

  • Gwarantujemy dostępność interfejsu API usługi Stream Analytics na poziomie co najmniej 99,9%.

  • Standardowa jednostka przesyłania strumieniowego to połączenie zasobów obliczeniowych i pamięci.

  • Jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu godziny.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure