Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure SignalR Service

Szybko i łatwo dodaj komunikację w czasie rzeczywistym do swojej aplikacji internetowej

Dzięki usłudze Azure SignalR Service dodanie komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji internetowej polega jedynie na aprowizowaniu usługi — nie musisz być guru komunikacji w czasie rzeczywistym!

Video container
  • Skoncentruj się na głównych celach swojej firmy, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą

    Nie musisz aprowizować ani konserwować serwerów tylko dlatego, że potrzebujesz w swoim rozwiązaniu funkcji działających w czasie rzeczywistym. Usługa SignalR Service jest w pełni zarządzana, dzięki czemu ułatwia dodawanie funkcji komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji. Nie musisz już martwić się o hostowanie, skalowalność lub równoważenie obciążenia – wszystko jest obsługiwane automatycznie.

  • Wykorzystaj pełen zakres usług platformy Azure

    Uzyskaj korzyści ze wszystkiego, co oferuje platforma Azure! Łatwo integruj się z usługami, takimi jak Azure Functions, Azure App Service, Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory), Azure Storage, Azure Analytics, Power BI, IoT, AI Services, Machine Learning i nie tylko.

  • Oferuj funkcje klasy korporacyjnej

    Użyj warstwy Premium usługi SignalR Service, aby korzystać z możliwości przedsiębiorstwa, takich jak automatyczne skalowanie, wyższa umowa SLA, obsługa strefy dostępności platformy Azure i ograniczanie szybkości. Wysyłaj metryki zaawansowane do usługi Azure Monitor lub integruj je z innymi rozwiązaniami do monitorowania.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Co można utworzyć za pomocą usługi Azure SignalR Service?

Przyspieszanie tworzenia niezawodnych aplikacji do czatu o wysokiej wydajności

Czat międzyplatformowy

Przyspiesz tworzenie niezawodnych aplikacji do czatu o wysokiej wydajności.

Uprość aktualizacje i komunikację w czasie rzeczywistym typu jeden-do-wielu za pomocą kodu bez użycia serwera

Błyskawiczne rozgłaszanie w ramach architektury bezserwerowej

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

Architektura odwołań usługi Azure IoT

Ta referencyjna architektura pokazuje zalecaną architekturę dla aplikacji IoT na platformie Azure z użyciem składników PaaS (platforma jako usługa).

Rozpocznij pracę w usłudze Azure SignalR Service

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie